Discipelschap.......

Als je Jezus wil volgen en zijn roepstem gehoorzaam zijn is dit een cursus voor jou!
door pastor en leraar T. J. de Ruiter
 

                                                Inhoud

    1. Inleiding, over discipelschap
    2. De dagelijks omgang met en het volgen van Jezus
    3. De Bergrede, Matteüs hoofdstuk 5:1-12, de zaligsprekingen
    4. De Bergrede, hoofdstuk 5:13-48, diverse onderwijzingen (1)
    5. De Bergrede, hoofdstuk 6:1-34, diverse onderwijzingen (2)
    6. De Bergrede, hoofdstuk 7:1-29, diverse onderwijzingen (3)
    7. Heer, leer ons bidden
    8. Jezusí profetische visie op de toekomst en zijn
        koningschap
    9. Een getuige van Jezus zijn
  10. Persoonlijke evangelisatie
  11. De geestelijke strijd
  12. Bidden voor zieken
  13. Bevrijden van boze geesten
  14. Een bijzondere roeping?
  15. Evaluatie

   Aan het voltooien van deze cursus is een certificaat verbonden. Hiervoor dien je de antwoorden op de vragen van alle lessen
   en de evaluatie op te zenden aan je docent (adresgegevens op de laatste pagina).
 

   Informatie over prijs en cursusvoorwaarden Nederlandse Internet Bijbelcursussen

Site 'Inspiratie & Proclamatie' since 1 July 2010 / update 5 July 2010 / T. J. de Ruiter / The Netherlands