De Islam in Europa, een gevaar?

T. J. de Ruiter, predikant en bijbelleraar 

Had bisschop Wiertz van Roermond een gewone pet of een mijter op toen hij in het blad Chapeau schreef dat de komst van 100 miljoen Turken in Europa gelijk is aan 'het leggen van een theocratische tijdbom' onder Europa? Schreef hij als Nederlands staatsburger of als een geestelijke van de Roomse Kerk?

Toen hij schreef dat het Christendom de band tussen kerk en staat wist te doorbreken dacht hij waarschijnlijk niet aan zijn eigen kerk. Het centrum van de Roomse Kerk is het Vaticaan in Rome want dit is een autonoom staatje. De paus is het hoofd van de kerk en tegelijkertijd een staatshoofd. De Roomse Kerk heeft aan haar kerkelijke macht reeds eeuwenlang een staatsrechtelijk element toegevoegd. Jezus Christus verklaarde voor Pilatus duidelijk dat zijn koninkrijk niet van deze wereld was en dat er voor zijn zaak niet gestreden zou worden zoals wereldleiders dit doen om hun zin door te drijven en hun macht uit te breiden. Maar als je de Roomse Kerk wilt zien als een stukje van het komende Koninkrijk van God op aarde - en dat ziet de Roomse Kerk inderdaad zo -  kan deze wereldse status theologisch worden goed gepraat.

Het is - mijns inziens - christelijk zuiver om te stellen dat als bisschop Wiertz als een christelijk leider sprak die de Heer van de Kerk, Jezus Christus, navolgt in zijn levensstijl en visie op de wereld en de mens als een door God geliefd individu, hij zich niet op deze wijze zou hebben moeten uitlaten. Daarom: in plaats van te kijken naar de instroom van Islamitische medemensen als een gevaar, zouden we als christenen ernaar moeten zien als een geweldige kans om onze goede boodschap van de liefde van God en de vergeving van zonden door het offer van Jezus Christus met echte christelijke overtuiging en naastenliefde  te verkondigen. Veel christenen die lauw zijn geworden in het geloof en een samenleving, een werelddeel, dat eens als christelijk kon worden bestempeld, zien de Islam wel als een gevaar. In hun lauwheid gaat de angst overheersen en niet een heilig vertrouwen op God met een overwinnend geloof. Een kerk die echter vol is van de Heilige Geest van de Heer Jezus en met volle overtuiging in de boodschap van de Bijbel gelooft zal er alles voor over hebben haar geloof met anderen te delen. Zo'n kerk ziet geen bedreigend gevaar in een andere cultuur, een andere religie, al is zij vlak naast de deur, maar een uitdaging om het goede nieuws te delen.

Christenen in Europa hebben inderdaad een grote uitdaging: als er in andere landen geen echte godsdienstvrijheid is laten wij dan hen die uit andere landen hierheen komen op voorbeeldige wijze laten zien wat het is om juist in deze gevoelige aspecten van het menszijn, die van geloof en cultuur, respect voor elkaar te hebben en ware vrijheid te bezitten. Wij zullen onze goede normen en waarden laten schijnen zonder angst en reserve, zoals Jezus het zelf zei: "Laat uw licht schijnen voor de mensen opdat zij uw goede werken zien en uw Vader in de hemel verheerlijken."

Leusden, 18 november 2005

Reageren? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997  / artikel 11 februari 2006 / artikel herzien 25 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands