Het is niet 'over en uit.'

T. J. de Ruiter, predikant en bijbelleraar in de Pinksterbeweging

Een reactie op de boodschap van het boek van professor H. M. Kuitert, "Voor een tijd een plaats van God. Een karakteristiek van de mens."

God is gesneuveld, theoloog professor Kuitert heeft Hem doen vallen. Hij durft het nu te zeggen want hij is er zeker van: God is geen persoon, geen wezen dat ons voorafgaat. Hij is zelfs geen zoekontwerp, een model, waarmee je op pad kunt gaan als mens om te vinden, wie erin wordt aangeprezen.' Kuitert zegt ook hiervan, dat wat hem zelf betreft, hij er nergens mee kwam.

Kuitert weet het zo zeker dat God geen boven de mens uitstijgende werkelijkheid is, oneindig ver verheven boven hem. God is in de mens zelf, de mens mag god - let op de kleine letter - in hemzelf weten, zoeken en vinden. Kuitert in een interview met Lodewijk Dros, zoals in dagblad Trouw van 20 september 2002, gepubliceerd: "De mens, moet iets van betekenis maken, onder woorden brengen, geest zijn, een plaats van God, tegen de chaos in."

Dat ouderen nog in een transcendente God geloven, ach dat kun je hen niet kwalijk nemen - dit geloof is hun enige troost. Dit soort geloof is echter aan het verdwijnen - we weten nu wel beter. En het is Kuitert voorts ook duidelijk geworden dat het met het overlijden van het menselijk individu 'over en uit' is. Hij was voor een tijdje 'een plaats van god.' Er is dus geen leven na de dood, geen voortbestaan van de ziel, geen eeuwige bestemming.

Hier is mijn reactie en ik houd hem zo kort mogelijk. Met de filosofieën van dergelijke figuren als Kuitert, die zo over God, de mens en het leven denken, is er niets meer heel gebleven van de boodschap van de Bijbel en met name van het licht van het evangelie van Christus. Ik vind er veel meer van de Oosterse religieuze ideeën in. Veel goeroes leren dat god in de mens is en zij willen je helpen om god in je te ontdekken en zo je bewustzijn te verruimen tot goddelijke dimensies - let op: Het kost wel veel geld. Dit soort van filosofisch-religieus denken zegt in feite - maar zo ver gaat Kuitert niet - dat de mens zelf god is. Indiase goeroes zeggen dit dan ook duidelijk - Kuitert (nu nog) niet.

Het zou dus 'over en uit' zijn als je de laatste adem uitblaast. Daarom ook mag euthanasie als het leven geen zin meer heeft en het lijden ondraaglijk is. De troost, die Kuitert dan kan geven is dat god wel weer een plaatsje in iemand anders krijgt. De Bijbel is duidelijk, en door de eeuwen heen hebben allerlei integere, godvruchtige mensen Hem ervaren als een werkelijkheid, een Groot God, de Almachtige Schepper van alles. Die God is in Jezus Christus mens geworden. Hij ging dat avontuur niet aan bij wijze van een uitje - neen, het was het enige reddingsplan voor een anders geheel verloren mensheid. Christus kwam en Hij was en is de unieke plaats van God - Hij is God, die mens werd. Dat is heel wat anders dan wat Kuitert ervan maakt - ook al was dit na lang, diep nadenken en worstelen.

Dit is mijn uitdaging: wie zich aan Christus geeft, Hem gelooft en volgt zal de waarheid verstaan en ervaren dat die waarheid vrij maakt en wie in Jezus gelooft heeft eeuwig leven; lees wat Jezus verkondigde en beloofde in Johannes 5:24 en in 8:30-32. Dus het is niet 'over en uit' bij het heengaan maar dan begint het pas echt. Het ware geloof in Jezus Christus draagt een mens over de grens van het huidige leven heen. Dit geloof ik echt!

Leusden,  augustus 2003

Contact? E-mail....: Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997  / herzien 25 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands