I
VOLG E-mail Magazine, Zomer, juli 2012
Verkondiging, Onderwijs, Leer en Getuigenis
Evangelisch E-mail Magazine van 'Teach All Nations,' de bediening van Teun & Tessa de Ruiter
editie juni 2012 (nummer 11)
e-adres: info@tjderuiter.nl en info.tjderuiter@telfort.nl
Internet:  www.tjderuiter.nl


Inhoud
1. De aanvoerder van het leger van de HEER
2. De zon van de gerechtigheid
3. Commentaar en exegese. Lucas 2:51
4. Evangelisatie in Afrika. CfaN in Uganda
5. Citaat
6. Interessante publicaties op het internet
7. Stichting Support Christian Ministries

1. De aanvoerder van het leger van de HEER

Ik ben de aanvoerder van het leger van de HEER. Daarom ben ik hier.

Jozua 5:14 (NBV)

Jozua was met het volk Israël over de Jordaan getrokken en stond nu voor de opdracht het land in te nemen. De eerste uitdaging in het beloofde land lag voor hem: het innemen van Jericho.

Hij was ongetwijfeld het veld ingegaan om alleen te zijn, te bidden en na te denken over hoe hij Jericho met zijn dikke muren zou kunnen innemen. Het was eigenlijk een onmogelijke opgave voor hem en zijn volk. Plotseling bleef hij als aan de grond genageld staan. Ineens kwam er, zomaar uit het niets, een indrukwekkende man naar hem toelopen, die bewapend was met een zwaard dat Hij in zijn hand hield. Jozua verbrak de stilte en vroeg hem: “Hoor je bij ons of bij de vijand?” De vraag was begrijpelijk, het was belangrijk voor Jozua te weten of hij hier met een medestander, een bondgenoot, te maken had of met een tegenstander. Het antwoord van die gezag ontboezemende figuur was: “Bij geen van beide, ik ben de aanvoerder van het leger van de HEER. Daarom ben ik hier."

De implicatie van die reactie is duidelijk. God ging de leiding van de strijd overnemen en het vervolg van het verhaal laat zien dat de Here God Israël inderdaad machtig had geholpen. De muren zonken in de grond en men kon de stad innemen.

Beste lezer, misschien ben je in deze dagen ook geconfronteerd met een moeilijk probleem en je maakt je er ernstig zorgen over hoe je het ooit kunt overwinnen. Trek je eens terug om de HEER te zoeken en vraag Hem je te helpen. Kom in de tegenwoordigheid van de HEER en open je voor Hem. Misschien ga je Hem ook zo reëel in een ongewone ontmoeting als Jozua ervaren. Buig je neer voor Hem en trek je schoenen van je voeten want je bent in de tegenwoordigheid van God en geef de HEER het bevel over je leven en de situatie, waar je zo tegen opziet. Alles wat jij dan moet doen is Hem te vertrouwen en te gehoorzamen.

  T. J. de Ruiter, Pastorale Boodschap 8 juli 2012 Op het internet: http://home.telfort.nl/tdruiter/pm120708.html

 
2. De zon van de gerechtigheid
     Een getuigenis van Tessa de Ruiter

We zagen onlangs koeien met hun kalfjes voor het eerst na de winter uit de stal komen. Ze maakten vreugdevolle sprongen op hun vier poten. Het was een plezier om te zien hoe blij deze dieren waren om uit de stal te komen na zolang in de koude, winterse dagen erin te hebben moeten blijven. Dit deed me denken aan een belevenis van Tessa een aantal jaar geleden. Hieronder laat ik het volgen. We hopen dat het voor velen een inspirerende zegen zal zijn.

We waren in 1995 op bezoek in Wales en Engeland en gingen bij Jean Neil in Rugby langs. Zij heeft een wonderbare genezing van de Heer ontvangen en heeft ook in ons land enkele malen van haar genezing getuigd. Zij was als gevolg van een ongeluk in de rolstoel terecht gekomen en kon niet meer lopen. Op een avond werd ze naar een samenkomst in Engeland genomen waar evangelist Reinhard Bonnke sprak. Aan het eind van de bijeenkomst werd er voor zieken gebeden. De Geest zei tegen broeder Bonnke om vanaf het podium naar haar toe te gaan. Op zijn gebed kwam ze uit de rolstoel waaraan zij veel jaren was gekluisterd.

We zaten dus in het stadion en het was de tijd van aanbidding, waarin een groot koor prachtige liederen zong. Toen werd er door evangelist Benny Hinn voor genezing gebeden. Tessa hield haar hand op de maag want zij had al lang een bepaalde pijn in haar maag. Zij stond ook de Heer met de ogen dicht te aanbidden toen ze plotseling in een oplichtende tekst een gedeelte van Maleachi 4:2, boven het podium zag verschijnen. Dit is wat ze zag:

                                                 The Sun of righteousness shall arise with healing in its wings.

 De tekst Maleachi 3:20 luidt volledig: “Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Als kalveren die in de stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.” 


Op hetzelfde moment dat ze deze tekst zag merkte ze een aanraking in haar maag. Zure vruchten, zoals o.a. appels, etc. die zij niet had kunnen verdragen, kon zij vanaf die aanraking wel eten.

T. J. de Ruiter

 
3. Commentaar en exegese. Lucas 2:51 

“Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam.”

De bovenstaande tekst is die van de Nieuwe Bijbel Vertaling in Nederland. Mijn aandacht werd getrokken naar het woordje ‘voortaan.’ Dit bijwoord suggereert namelijk in dit verband dat Jezus daarvoor niet altijd zijn ouders gehoorzaam was geweest, maar vanaf dat moment wel. Die suggestie hier over Jezus gemaakt kan ik niet accepteren. Het Grieks van het Nieuwe Testament heeft dit bijwoord in deze zin niet. Het bijwoordje is dus een toevoeging van de deskundigen die aan de Nieuwe Bijbelvertaling hebben gewerkt.

Jezus zal het ouderlijk gezag van Maria en Jozef niet ongehoorzaam zijn geweest. Ik vermoed dat er toen zij weer naar huis teruggingen er een afspraak tussen Jezus en zijn ouders was gemaakt en dat Jezus zou kunnen hebben gezegd: ”Vader en moeder gaan jullie maar alvast, ik zal zo snel mogelijk komen.” Waarbij er dus door Jezus geen datum of dag werd genoemd. Het feit is dat de zoektocht van zijn ouders door ongerustheid was veroorzaakt. Het zal inderdaad voor hen niet altijd gemakkelijk zijn geweest Jezus altijd te begrijpen want Hij was een buitengewoon kind met bijzondere talenten en een absoluut zuivere natuur. Mijn conclusie is dan ook dat het jammer is dat de deskundigen van deze vertaling dit woordje ‘voortaan’ erin hebben gezet.
 
4. Evangelisatie in Afrika.

CfaN in Uganda, juni 2012

Uganda viert dit jaar haar 50 jarig jubileum als onafhankelijk land. CFaN was er niet van op de hoogte maar zij heeft juist voor dit jaar twee campagnes op haar programma staan. Zowel de president als zijn vrouw woonden verschillende samenkomsten van CFaN bij. Deze eerste campagne werd in Kampala, de hoofdstad, gehouden.

Veel mensen namen de Heer als hun Heiland aan en tijdens de Fire conferentie werden velen gedoopt met de Heilige Geest. De Heer heeft opnieuw zijn woord bevestigd met tekenen en wonderen. Er was een vrouw die vier kankergezwellen in haar borst had. Zij voelde hoe er iets haar lichaam verliet. Later onderzocht ze haar borst en voelde dat alle gezwellen volledig waren verdwenen en ook de pijn. Een andere vrouw was in een put gevallen en haar arm gebroken. De artsen hadden het in gips verbonden, maar later bleek dat de arm was verdraaid en misvormd. Tijdens gebed hoorde ze krakende geluiden uit haar arm komen. Voor haar ogen kreeg de arm de juiste correcties en is nu geheel normaal. Er was ook een vrouw die een beschadiging van haar rug had opgelopen. Ook zij hoorde de beenderen krakende geluiden maken terwijl haar rug zichzelf oprichtte. Zij heeft nu een gezonde rug. Toen er een gebed voor bevrijding werd gebeden verlieten demonen overal de mensen en velen werden op de grond geworpen. Ook verbraken wij in de Naam van de Heer veel vervloekingen en zullen in onze laatste dienst veel amuletten en tovenarij middelen verbranden.

Daniël Kolenda, samen met het gehele CfaN team.

(vertaling uit het Engels door T. J. de Ruiter)

Op 7 juni werd bekend gemaakt dat er in Uganda tijdens deze campagne 150.660 mensen tot de Heer zijn gekomen.

5. Citaat

"Wanneer een arme sterft van de honger is dit niet omdat God niet voor hem zorgde. Het is gebeurd omdat wij die mens niet gaven wat hij nodig had."

Moeder Theresa


6. Interessante en actuele publicaties op het internet
Log in op: http://home.telfort.nl/tdruiter
Je kunt hier de Bijbelstudie lezen 'Geestelijke strijd.' Ga naar 'Artikelen, studies, speciale boodschappen, (4)' en zoek hier op de Nederlandse sectie naar 'Geestelijke strijd.'
Voor eerdere nummers van het VOLG e-mail magazine, ga naar: http://www.tjderuiter.nl/VOLG/VOLGindex.html

7. Stichting Support Christian Ministries
Deze Stichting is opgericht voor de ondersteuning van Christelijke Zending, Evangelisatie, Counseling en Onderwijs. Het ondersteunt sinds juli 2011 ook Teun en Tessa de Ruiter in hun laatste levensfase en bediening. Na twintig jaar van pastoraat in en leiding van de Pinkstergemeente Elim in Hilversum - daarvoor hadden zij 27 jaar gewerkt aan de Centrale Pinkster Bijbelschool, - hebben zij op 73 jarige leeftijd hun voorgangerschap neergelegd. Als gevolg hiervan ontvangen zij - apart van hun AOW - geen maandelijks inkomen meer. De Stichting beschouwt het daarom haar verantwoordelijkheid ook hen te ondersteunen. Indien u hen of anderen wilt ondersteunen in hun bediening kunt u uw bijdrage storten op de Bankrekening van de Stichting 'Support Christian Ministries', te Leusden. De Stichting is ANBI erkend. Het rekeningnr. is: 44.71.11.973. De IBAN code is NL70ABNA0447111973.
Kantoor van de Stichting is gevestigd in Leusden, Barbeel 5, 3831 ZD, E-mailadres: info@supportchristianministries.nl

~~~~~~~~~~~~

Site 'Preaching & Teaching'  van Pastor T. J. de Ruiter, sinds 2010 / update 12 juni 2012 / The Netherlands
Site Teach All Nations