I
VOLG E-mail Magazine (nr. 9)
Verkondiging, Onderwijs, Leer en Getuigenis
Evangelisch E-mail Magazine van 'Teach All Nations,' de bediening van Teun & Tessa de Ruiter
editie februari 2012
e-adres: info@tjderuiter.nl en info.tjderuiter@telfort.nl
Internet:  www.tjderuiter.nl


Inhoud

1. Bouwen op een goed fundament
2. Het is Gods tijd voor Afrika, nu in Burkina Faso
3. De wonderbare genezing van Gabrielle Febe Lit
4. Rubriek Uitleg van en Commentaar op een tekst

1. Bouwen op een goed fundament
 
De apostel Paulus schreef in 1 Korintiërs 3:10-15 over het bouwen aan onze eeuwige toekomst. Hij vergeleek het bouwen aan ons leven en de eeuwigheid met het bouwen van een huis. Een huis heeft allereerst een fundament nodig. Voor de Christen is het fundament het geloof in en de praktische gehoorzaamheid aan Jezus Christus.
 
Als je een stevig huis wil bouwen in een zwakke of zachte grond moet je in ook ons land even graven en een fundering maken anders kan het huis bij slecht weer instorten.  Zo kunnen wij in deze wereld alleen aan een sterk moreel en geestelijk leven in de Heer bouwen als we ons geloof diep in verankeren in goede, geestelijke grond. Jezus zei in Matteüs 7:24-27 dat mensen die niet alleen horen wat Hij leerde maar zijn onderwijs ook echt concreet in een levensstijl en daden omzetten en dus hun leven inrichten volgens zijn instructies en adviezen, het huis van hun leven echt verantwoord bouwen. Zij bouwen op heel stevige, vaste grond, zoals rots. Als je je huis op zand zou bouwen ben je als de persoon die misschien wel heeft geluisterd naar Jezus, maar de woorden van wijsheid en eeuwigheidswaarde niet in de praktijk van het leven verwezenlijkt. De apostel Jakobus pakte dit thema heel praktisch op in hoofdstuk 2:14-26 van zijn brief. Hij schreef dat geloof dat zich niet concreet bewijst in daden nutteloos is, (vers 20, NBV). Dit geloof is als een lichaam zonder een ziel en moet dus dood worden verklaard, (vers 26).
 
Als we in ons geloof worden beproefd zal het alleen standhouden als het met een oprechte Christelijke levensstijl is opgebouwd. Midden in deze tijd met al zijn drukte, spanningen, teleurstellingen, woelige omstandigheden en soms onverwachte tegenslagen en verdrukkingen zal alleen een stevig gefundeerd geloofsleven ons standvastigheid en zekerheid in Christus geven.
 
Er dreigt een zware storm, want er pakken zich donkere wolken samen boven de horizon van deze wereld en de storm komt ook onze richting op. Ik denk hierbij aan de slechte politieke, economische, morele en geestelijke vooruitzichten in Amerika en Europa. Er is in onze Christelijke westerse wereld een groot verval gaande van waarden en normen en de verwarring neemt zienderogen toe. Overal hebben historische Kerken het in toenemende mate moeilijk om het hoofd boven water te houden. Kerkbesturen verzinnen van alles om de gebouwen te exploiteren en de geloofsgemeenschap in stand te houden. De stormen die de kop opsteken zullen het levenshuis van velen doen schudden en misschien verwoesten. Veel mensen worden inderdaad al onrustig want ze nemen de voortekenen waar van een tijd van verwarring en ontreddering. Ook geestelijke leiders en profeten hebben waarschuwingen geuit dat er een grote economische en maatschappelijke crisis voor de deur kan staan die ook de gelovigen hard zou kunnen treffen. Het is juist daarom van groot belang dat we ons levenshuis van geloof en gehoorzaamheid stevig funderen en het met goede materialen opbouwen, zoals Paulus dat heel praktisch heeft verwoord in 1 Korinti
5:10-13. Bouw jij aan een stevig gefundeerd huis?
 
T. J. de Ruiter, februari 2012
 
2. Het is Gods tijd voor Afrika, nu in Burkina Faso

Ter inleiding

Reinhard Bonnke en ondergetekende studeerden in de zestiger jaren van de vorige eeuw aan de Bible College of Wales in Swansea, Great Britain. We waren bevriend geraakt en trokken met elkaar op. Op een ochtend Reinhard zei me: Teun, vannacht had ik een bijzondere droom. Ik zag me staan voor een grote menigte zwarte mensen en predikte het evangelie. Toen hoorde ik de stem van de Heer tegen me zeggen: Ik roep je naar Afrika. Dat is nu, in 2012, ongeveer zestig jaar geleden. Na ons afstuderen ging Reinhard, na zes jaar in Duitsland te hebben gediend, naar Afrika. De droom of het visioen is overduidelijk gerealiseerd en de Heer heeft talloze malen zijn heerlijke, wonderbare en krachtige aanwezigheid in deze evangelieverkondiging bevestigd. Nu mag een jonge, Duitse evangelist, Daniel Kolenda, aan de vervulling van deze roeping meewerken. Ik weet me bevoorrecht op een kleine wijze betrokken te zijn bij dit werk van God. Het is inderdaad Gods tijd voor Afrika.

T. J. de Ruiter, februari 2012

Nadat Christ for All Nations lange tijd grote evangelisatiecampagnes in Nigeria had gehouden is ze nu naar het West Afrikaanse land Burkina Faso gegaan. Reinhard en Daniel en waren vanaf 25 januari tot 29 januari in de stad Ouagadougou uitgesproken als Waga-doo-goo. Daniel Kolenda schreef in zijn verslagen:  "In de eerste bijeenkomst waren er 70.000 bezoekers. Op de derde dag waren er 160.000 bezoekers, dat is 1% van de bevolking van Burkina Faso. Tijdens de Fire Conferentie viel de Heilige Geest plotseling op de mensen tijdens mijn preek en ik kon die niet meer afmaken. Morgen, zondag, is de laatste dag van onze campagne en dan zullen er ongetwijfeld nog meer mensen aanwezig zijn. In onze laatste dienst predikte ik - aldus Daniel Kolenda - over vergeving en toen ik de uitnodiging deed stroomden de mensen in grote getale naar voren. Het leek wel alsof er een soort explosie in de menigte plaatsvond  en er gebeurden veel wonderbaarlijke genezingen. Toen we die grote menigte mensen die naar voren kwam voor ons zagen leek het ons alsof we de  ontelbare menigte zagen die voor de troon van God staat en het Lam van God toezingt."

Daniel Kolenda,
samen met Reinhard Bonnke en het gehele CFaN team.

Lezers in Nederland: Als u aan deze evangelieverkondiging wilt meewerken stort uw bijdrage voor dit werk dan a.u.b. op de Nederlandse Bankrekening van 'Christ for All Nations,' bij de Rabobank, Limburg, nr. 1529.45.326. Veel dank als u een bijdrage stort. De Heer zegene u.
februari 2012, T. J. de Ruiter

3. De wonderbare genezing van Gabrielle Febe Lit

Vanwege de klachten die zich bij me ontwikkelden kwam ik in 2007 onder behandeling van een oncoloog en in 2008 werd er leukemie geconstateerd. In 2010 werden er overal in het lichaam tumoren gevonden en mijn lichamelijke situatie verslechterde voortdurend. Er werd verpleegkundige verzorging geadviseerd en ook thuiszorg  werd aangeboden. Een flesje cola kon ik niet meer openen en alles liet ik zomaar uit mijn handen vallen. Ik moest verschillende medicijnen gaan innemen, o.a. drie keer per dag pijnstillers. Ik had migraine en kreeg maag- en slokdarm problemen. De rest van mijn leven moest ik van de oncologen verschillende medicijnen gebruiken. De dermatoloog gaf medicijnen en de longarts tegen astma en allergie. Om alle risico’s te vermijden wilde hij met een camera in mijn longen zien, maar ik was te verzwakt om dat te ondergaan.

In 2009 zei de specialist dat de leukemie acuut zou worden en dat genezing uitgesloten was. Hij zei me ronduit: Hier gaat u aan sterven. Misschien hebt u nog een maand of een jaar te leven, maar het zal opeens acuut worden en dan kunnen we het ziekteproces niet meer vertragen en beïnvloeden. In maart 2011 werden er ook tumoren achter mijn borstbeen geconstateerd en de bloedwaarden waren verslechterd. Op 6 december 2011 kwam ik van een zendingsreis terug uit Zwitserland en Praag, werd dezelfde dag opgenomen in het ziekenhuis en kwam in een rolstoel terecht.

Op 14 december 2011 werd er bloed afgenomen vanwege de leukemie (bloedkanker en beenmergkanker). Op 20 december toonden biopsies aan dat de borst in orde was. Ik vroeg het gebedsteam van Morris Cerullo in Barendrecht om voorbede want op elke woensdagavond houden ze een bidstond. Die avond kreeg ik een visioen. Vanuit de hemel werd mij een grote fles met de allerbeste wijn aangereikt. Ik dacht: Dit betekent nieuw leven, maar voor wie.? In de ochtend van 22 december zei de Heilige Geest dat ik met Jezus het Heilig Avondmaal moest nemen. Die ochtend was ik om half twaalf bij de oncoloog want de uitslag van mijn bloed was binnen. Ze zei tegen me: U kunt wel honderd jaar worden! Officieel mag ik dit geen leukemie meer noemen! Voor de zekerheid voelde ze o.a. nog in mijn hals of er tumoren waren, maar alles was weg! In januari 2012 kwam er nog een arts bij me thuis voor de verlenging van de thuiszorg. Hij zei: Chronische leukemie is niet te genezen, maar af en  toe hoor ik dat mensen in genezingsdiensten worden genezen van ongeneeslijke ziekten. Ik gaf hem een Bijbel en bij het afscheid zei hij: Ik voel me vereerd dat u mij dit geeft en hij nam de Bijbel blij aan. Even later die week heb ik de thuiszorg opgebeld met het verzoek me uit hun systeem te halen. Halleluja. Ik weet en ervaar dat de Heer mij heeft genezen!

Jezus zei:Alle macht is Mij gegeven in de hemel en op aarde. Ga dan heen en verkondig het evangelie aan alle creaturen!
Ik dank bij deze ook al mijn lieve vrienden die voor mij hebben gebeden.

Gabrielle Febe Lit, januari 2012
Met toestemming gepubliceerd

4. Rubriek uitleg van en commentaar op een tekst

Het mysterie van God en van Christus

Teun J. De Ruiter, voorganger en leraar.

Kolossenzen 2:2b,3a, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus.

Wie dit vers in de verschillende vertalingen leest ziet enkele opvallende verschillen in het laatste gedeelte van dit vers. Zo heeft bijv. de Nieuwe Vertaling: tot de kennis van Gods mysterie: Christus in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. In de Staten Vertaling en de Herziene Staten vertaling staat God en de Vader van en Christus. Dat wekte mijn interesse op om het vers in het Grieks  te lezen. Ik zag dat er in de belangrijkste manuscripten twee genitieven (tweede naamvallen) onmiddellijk achter elkaar staan: tou musteriou tou Theou, Xristou, dat is letterlijk: van het mysterie van God, van Christus. Waarom heeft de Staten Vertaling dan .... tot kennis der verborgenheid van God en den Vader en van Christus,...? De oorzaak van de verschillen in de diverse Bijbels ligt in het feit dat er nu wel vijftien beschikbare manuscripten zijn en dat in een aantal ervan tou Patrou dat is, van de Vader, niet voorkomt. Het feit blijft wel en hierin ligt de syntactische moeilijkheid van deze zin - dat er twee genitieven (van God van Christus) vlak na elkaar staan. Om dit vanuit het Grieks op een begrijpelijke wijze te vertalen kunnen we het beste parafraseren, gelet op het verband waarin deze moeilijke constructie staat: het geheimenis van God, dat is van de Christus." We zien ook in de Engelstalige Bijbels,o.a. in de 'Authorized Version,' die ongeveer even oud is als de Staten Vertaling en de veel jongere New English Bible, dezelfde verschillen als tussen onze Staten Vertaling en de jongere vertaling van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) uit de vorige eeuw en de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). In elk geval blijft duidelijk gehandhaafd dat het om het mysterie (geheimenis) van de persoon van Christus gaat, dat van God is uitgegaan en daarom zijn mysterie is.

T. J. de Ruiter

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teun en Tessa de Ruiter bedanken iedereen die met een maandelijkse gift, klein of groot, hun nu ondersteunt. Hun inkomen is dankzij de bijdragen op een bijna ongewijzigd niveau gebleven; er is echter nog een 180 Euro per maand nodig. De Stichting Support Christian Ministries administreert de giften. De Stichting is ANBI erkend.

Informatie? Contacteer....
Stichting Support Christian Ministries: info@supportchristianministries.nl

Voor interessante en actuele publicaties op het internet
Log in op: http://home.telfort.nl/tdruiter
Je kunt hier de Bijbelstudie lezen 'Geestelijke strijd.' Ga naar 'Artikelen, studies, speciale boodschappen, (4)' en zoek hier op de Nederlandse sectie naar 'Geestelijke strijd.'
Voor eerdere nummers van het VOLG e-mail magazine, ga naar: http://www.supportchristianministries.nl/VOLG/VOLGindex.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting Support Christian Ministries
Voor info en correspondentie:  info@supportchristianministries.nl
Ingschreven bij k.v.k. nr. 41.19.07.15
Kantoor te Leusden
Bankrelatie ABN-AMRO, Leusden, rek. 44.71.11.973 (ANBI erkend)
Voor fin.ondersteuning van br. en zr. De Ruiter, Christ for All Nations (evangelisten R. Bonnke en D . Kolenda), zendelingen en hulpverlening

~~~~~~~~~~~~

Site 'Teach All Nations' / update 10 februari 2012 /  T. J. de Ruiter / The Netherlands
Site Teach All Nations