Science Fiction...? De Laatste Ontdekking!

Wetenschappers zijn vol vertrouwen dat de geheimen van de materie en het leven binnen niet al te lange tijd bekend zullen zijn. Maar, wat dan?

Wetenschappers geven een persverklaring

Op zekere dag in het eerste decennium van de 21e eeuw hebben onderzoekers -zo verklaren zij aan de verbouwereerde pers- de laatste geheimen van de materie en het leven ontdekt. Nu weet men hoe alles in elkaar zit. Men kan nu gaan beginnen om zelf leven te maken en nieuwe soorten te scheppen. Er worden nu experimenten gemaakt in uiterst streng beveiligde laboratoria - want je weet maar nooit.....

Dit ging duidelijk te ver!

Maar tijdens een vergaand onderzoeksexperiment gebeurt er iets dat geen enkele wetenschapper voor mogelijk had gehouden. Terwijl in het laboratorium gespeurd werd naar de diepste geheimen van de materie, gebeurt er iets dat het beste beschreven kan worden als het opengaan van een tot op dat moment geheime deur in de materie. Ik noem het maar een deur, maar het kan ook een 'energie-doordringing' genoemd worden. Men stoot op een nog diepere dimensie in de materie. Het is alles geweldig opwindend!

Er loopt echter iets uit de hand en plotseling dreunt er een harde knal, er schijnt iets uit elkaar te spatten en vanuit de machine begint een ontzettend fel licht de onderzoekers tegemoet te stralen. Niemand weet wat er gebeurd. Niets reageert er meer op de commando's van de onderzoekers. Er wordt een licht zoemend geluid gehoor dat aanzwelt tot een ondraaglijk gedreun. Vreemde lichtflitsen schieten door de ruimte. Dan.. spreekt er een stem, die klinkt als het geluid van de donder. De mensen in het laboratorium trekken wit weg en sommigen vallen flauw. De stem spreekt verstaanbaar: "Ik ben God, de Allerhoogste Schepper, wat kom je hier doen?" Iemand bewaart gelukkig zijn tegenwoordigheid van geest en antwoordt: "Ik zoek naar het grondplan, de oerkracht van alles, en daarom ben ik hier bezig. Maar U - of wat u ook bent - verknoeit mijn onderzoek nu, terwijl ik er bijna was."

Nu klinkt de mysterieuze stem opnieuw, duidelijk geergerd en boos: "Je bent op mijn terrein gekomen en dat zonder mijn toestemming, met verachting voor mij. Ik heb jullie eeuwenlang laten begaan en heb al die tijd op jullie erkenning van Mij, de Allerhoogste Schepper, gewacht. Maar je hebt mij uit jullie leerboeken geschrapt en de jongere generaties van mensen misleidt. Luister ..... jullie geknoei en geknutsel met mijn schepping ben ik meer dan beu! Jullie maken alles kapot en scheppen alleen maar meer problemen. En jullie denken verwaand dat jullie zelf nieuwe levensvormen kunnen scheppen. Denken jullie soms echt aan Mij gelijk te kunnen worden? Nu is de maat vol en tolereer Ik jullie niet langer. Nu is het einde gekomen! Let op wat Ik nu ga doen en je zult weten dat Ik met mijn Geest de Bron ben van alles dat bestaat!"

Een enorme angst maakt zich meester van de aanwezigen en ze vluchten in paniek het gebouw uit. Ze roepen het uit: "We zijn op God gestoten, we hebben God ontdekt, mensen, maak dat je wegkomt want Hij is woedend!"

Vanuit het laboratorium schieten bliksemstralen, het gehele gebouw schittert in een fel licht dat ergens van binnen uit het gebouw schijnt te komen. Het gebouw staat te beven en de muren lijken wel van was te zijn, want het zakt ineen alsof het smelt en oplost. Een vreemde stralende wolk wordt boven het gebouw waargenomen, die zich razendsnel uitbreidt. Wat gebeurt er? De geleerden rennen voor hun leven en roepen: "Hier hebben we geen controle meer over!" De aarde begint te beven en mensen vluchten in paniek het veld op. Is dit het eind van de wereld?

Er komt een einde

Of het eind van de wereld op deze wijze komt, betwijfel ik, maar er komt wel een einde! Eens, op een bepaalde dag zal de laatste baby worden geboren en zal de klok van de mensheid stilstaan. Er komt een dag, waarop God zegt: "En nu is het genoeg, nu is de maat vol." In het laatste boek van de Bijbel, het boek 'de Openbaring van Johannes', wordt in apocalyptische visioenen gesproken over de goddeloze ontwikkelingen van de mensheid. Het boek spreekt echter ook over Gods ingrijpen en oordeel. Wanneer God zal ingrijpen en er een eind aan maakt, is ons niet bekend. Het zou morgen kunnen gebeuren of overmorgen, we weten het niet. Iets anders is dat aan ons leven op deze planeet wel plotseling een einde komen kan. Door een ongeluk, een kwaadaardige ziekte, een misdaad.

Bangmakerij? In het geheel niet. Elke dag sterven er plotseling duizenden mensen. Wat volgt er na de dood? Niets of .... is er toch een continuatie van persoonlijk bestaan in andere dimensies, dan die van materie, tijd en ruimte? Kunt u op wat er na de dood volgt, voorbereid zijn? Jazeker!

De uiteindelijke confrontatie

Waar het om gaat is dit: Dat u weet dat u de Schepper God, de Oerbron achter of in alles dat bestaat en leeft, eens zult ontmoeten. Deze ontmoeting is door Hem bepaald en geen mens zal er aan kunnen ontsnappen. Hij zal willen weten wat u met uw leven op deze planeet hebt gedaan en hoe u tegenover zijn Zoon Jezus Christus staat. Als u nu geen rekening houdt met deze toekomstige confrontatie met de soevereine Schepper-God, zult u dan het moeilijkst moment van uw bestaan ervaren. Misschien zult u zich dan pas schuldig voelen dat u uw leven en dat van anderen hebt verknoeid, verknald en verkwanseld. Toch kan deze ontmoeting met God geheel anders verlopen want Jezus Christus van Nazareth, de Joodse Messias, die aangewezen werd als Gods Zoon, heeft dit fundamenteel bestaansprobleem van zonde, schuld en een verbroken relatie met God opgelost. Hij heeft dit gedaan door het geven zijn leven als verzoeningsoffer op het kruis op Golgotha. Als u dit gelooft wordt door de kracht van de Heilige Geest het resultaat van het verzoeningswerk uitgewerkt in uw ziel en leven. Dan kunt u zich gaan verheugen in echte vrijheid van schuld, verlost van blokkerende, deprimerende, destructieve schuldgevoelens en angst. En straks, in het 'boven-physieke' leven, kunt u uw grote Schepper met vreugde en vertrouwen ontmoeten. Echt, u beseft nu nog nauwelijks wat Jezus Christus voor u heeft gedaan! Het lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar het is wel waar

Contact? E-mail... T. J. de Ruiter

site 'Inspiratie & Inzich,' sinds 1997 / update pagina 2 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands