a Global Message...
(Nederlandse versie)

English version of this message

T. J. de Ruiter

Er zijn veel problemen die op internationaal niveau behandeld en, indien mogelijk, opgelost behoren te worden, zoals het probleem van de milieuverontreiniging. Geen enkele natie kan dit alleen oplossen want alle volkeren, vooral de geindustrialiseerde, dragen bij tot de verontreiniging van het milieu. Een ander terrein waarop meer wereldwijd samengewerkt moet worden is dat van de grote, dikwijls fatale ziekten.

Toch is er nog een ander wereldwijd probleem dat we onder ogen moeten zien. Het probleem van het gebrek aan betrouwbaarheid, eerlijkheid en goede wil. Door het gemis aan deze deugden worden mensen overal het dupe van onrecht en geweld en lijden veel relaties dramatisch schipbreuk.  De beste inspanningen voor vrede en rechtvaardigheid worden dikwijls gedwarsboomd en geneutraliseerd door onbeheersbare uitbarstingen van haat en geweld.

Terwijl wij het grootste respect hebben voor alle oprechte pogingen om de wereldwijde problematiek aan te pakken die zoveel schade aan mensen veroorzaakt, wagen wij het toch te geloven dat de Joodse Messias Jezus Christus die ongeveerd tweeduizend jaar geleden leefde een boodschap heeft en over de kracht beschikt die ook de kernproblemen van vandaag kan oplossen. Iemand zei onlangs: "Wij hebben in onze westerse landen geen betere wetten nodig maar betere mensen." Zit is hiermee niet het grondprobleem verwoord?

Het was Jezus Christus die als niemand anders dit grondprobleem van alle ellende kende dat in het hart van de mens gezeteld is.  De boodschap van Jezus Christus was dan ook dat er nieuwe mensen nodig zijn, mensen met een goed hart die daardoor de innerlijke kracht bezitten een nieuwe wijze van leven te gaan leiden waarvoor Hij ook de gedragscode gaf; lees maar eens de beroemde Bergrede in de Bijbel, Matteüs hoofdstuk 5,6 en 7. De kracht voor de nieuwe levenswijze is de herboren geest van de mens, waarin God's Heilige Geest woning maakt. De Heilige Geest die vanuit het hart van de mens, de gehele mens vernieuwt wordt op het geloof in de Naam van Jezus aan elk mens geschonken. Om de weg voor deze levensvernieuwing vrij te maken heeft Hij eerst het probleem van zonde en schuld opgelost, door zelf alle schuld op zich te nemen en te sterven als universeel schuldoffer. De Almachtige God was zo verheugd dat Jezus Christus bereid was dat te doen, dat Hij Hem uit de dood heeft opgewekt. Met dit opstandingsleven heeft Hij een voorproef gegeven van het nieuwe opstandingsleven dat komt voor een ieder die in Hem gelooft.

Wil je meer weten over het geloof in Jezus Christus en over wat Hij voor jou persoonlijk kan en wil betekenen? Schrijf mij.

Schrijf mij nu: e-mail T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~
Interessante pagina's op onze sites:
Site 'Inspirate & Inzicht'sinds 1997 / pagina update 2 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands