Klein Manifest


Ervaar dat God bestaat!


Iedereen weet dat er mensen zijn die niet in het bestaan van God geloven. Dat echter nu ook een dominee openlijk verklaart dat hij niet gelooft in een God die bestaat, is voor velen volkomen onbegrijpelijk. Een dominee gelooft toch in het bestaan van God en weet zich geroepen zijn bestaan ook vanaf de kansel te verkondigen? Maar dominee Klaas Hendrikse gelooft niet in een God die bestaat en heeft in zijn boekje 'Geloven in een God die niet bestaat, manifest van een atheïstische dominee,' uiteengezet op grond waarvan hij niet gelooft in een bestaande God.

Hij begint het hoofdstuk 'Het al dan niet bestaan van God' met het citeren uit de Bijbel van de eerste helft van Hebreeën 11:6: "Wie tot God komt moet geloven, dat Hij bestaat," en zegt daarvan dat het misverstand over het geloof in het bestaan van God 'niet korter en kernachtiger geformuleerd kan worden.' Vervolgens schreef Hendrikse (bladzij 34): "Volhouden dat God bestaat leidt tot onoplosbare problemen," en: "Naar mijn mening wringt hier het eeuwenoude misverstand (het is namelijk gewoon heidendom) dat God een of ander wezen is." Bij het lezen van het boekje moest ik verschillende malen m'n ogen uitwrijven om zeker te zijn of ik het wel goed las!

Hendrikse citeerde dus de eerste helft van Hebreeën 11:6, de tweede helft van dit vers citeerde hij niet: "en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken." Die tweede helft is juist  zo belangrijk want hier wordt erop gewezen dat wie in Gods bestaan gelooft en Hem ernstig zoekt door Hem beloond zal worden. Hoe God een oprechte, ernstige zoeker (bidder) beloont moeten we aan Hem overlaten. Maar er zijn wel talloze getuigenissen, waaronder die van veel atheïsten die in nood tot God baden en daarop een dusdanige krachtige reactie kregen dat die hen onmiddellijk veranderde in overtuigde christenen die met hart en ziel in God als persoonlijk Opperwezen en zijn Zoon Jezus gingen geloven. Bewijzen dat God bestaat? Billy Graham zei:"Ik kan God niet bewijzen in een laboratorium reageerbuisje, maar wel in het laboratorium van mijn ervaring." De apostel Paulus schreef in Romeinen 1:19-23 dat de mens kan weten dat er een (intelligent, creatief, machtig) God bestaat als hij naar al het geschapene kijkt. Alles vertoont de kenmerken van een groot Schepper. En als de mens het bestaan van de goddelijke Schepper niet wil erkennen is hij dwaas en dom. Paulus stelde verder vast dat dit ongeloof de mens alleen maar naar beneden leidt op een hellend vlak van immoraliteit. Dit proces zien we ook in onze tijd plaats vinden.

Men kan erover blijven debatteren of God wel of niet bestaat en als Hij bestaat of Hij dan inderdaad dat Oppermachtig Wezen is waarover in de Bijbel staat geschreven of toch maar een oerkracht.

Als echter iemand in wanhoop of diepe ellende tot God om hulp, genezing of bevrijding bidt - terwijl hij nooit had gebeden en misschien zelfs niet in God geloofde - en Hem daarna ervaart in een krachtig antwoord of een leven vernieuwende aanraking, is de ontkenning van of twijfel aan zijn bestaan niet meer aan de orde, want dan weet hij dat God bestaat. Dit is dan die geslaagde laboratoriumproef van de ervaring waar Billy Graham het over had. Die ervaring kunt u ook krijgen als u ervoor gaat.

6 april 2008, T. J. de RuiterMeer weten over het ervaren van de God die bestaat?  Contacteer.. Pastor T. J. de Ruiter

E-mail: info.tjderuiter@telfort.nl


For your donation: Dutch Foundation / Stichting Support Christian Ministries, rekening 44.71.11.973  BIC: ABNANL2A, IBAN: NL70ABNA0447111973
Bankaddress: Leusden, The Netherlands. Donations are tax-deductable for citizens of The Netherlands.
 

'Inspiratie & Inzicht' a site sinds 1997 / updatte 22 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter, The Netherlands