Vakantie en....God!  

T. J. de Ruiter

Het houden van vakantie is niet weg te denken uit onze samenleving. Het hoort erbij en we hebben er recht op - dat is onze mening.

Het bovenstaande brengt mij ook op andere bezigheden, die in vakantie gewoon door behoren te gaan. Misschien zou je zelfs kunnen overwegen er wat meer tijd aan te geven. Ik denk aan het onderhouden van je geloof. Dat kun je doen door toch wat meer in de Bijbel te lezen of in een goed boek en misschien kun je ook gebed een vaste plaats in je dagelijks vakantieleven geven. Je zou in je dagelijks gebed bijvoorbeeld kunnen bidden voor anderen in die landen waar de mensen veel van de voorrechten en pleziertjes zoals jij die hebt, moeten missen. Denk vooral ook aan de kinderen die moeten werken en alles missen dat kinderen in onze landen hebben. Je zou ook kunnen bidden voor mensen die in de ziekenhuizen liggen tijdens vakantie. Misschien heb jij wel een vriend of vriendin die in het ziekenhuis ligt. Je kan proberenhem of haar regelmatig te gaan bezoeken. Je zou zelfs kunnen overwegen je hulp aan de kerk waar je naar toe gaat aan te bieden. Je kunt best wel wat in de kerk doen, zoals schoonmaken of één of ander klusje.

Zeg nou niet gelijk: "Als ik dat allemaal ga doen heb ik geen vakantie meer," want dat is natuurlijk echt flauwekul. Er zal genoeg tijd overblijven om die dingen te doen die je je had voorgenomen.

Ook de vakantietijd is tijd die je van je God, jeSchepper ontvangt. En van hetgeen wij met de ons gegeven tijd doen zullen we Hem eens rekenschap moeten geven - dat hoort bij het mens-zijn. Hiermee zeg ik niet dat God tegen vakantie is, tegen lekker uitslapen, tegen spelen en tegen sport, neen, dat is Hij niet. Ik denk zelfs dat God een spelend God is - ik zeg dit overigens met veel respect. Zou Hij niet al spelend, alle planeten en sterren de ruimte hebben in geslingerd? Zou Hij niet al spelend met de electronen en de genen alles met het grootste plezier hebben gemaakt op deze planeet? In Openbaring 4:11 staat dat God alles geschapen heeft omdat Hij het wilde en voor zichzelf. De Engelse King James Bijbelvertaling zegt hier: "God created all things for His pleasure." God schiep alles voor zijn eigen plezier. Hiermee zeg ik niet dat alles toevallig ontstond want ook de spelende God wist en weet wat Hij doet en is zinvol bezig. Nog iets anders:Blijf geestelijk waakzaam. Bedenk dat de duivel het te druk heeft om vakantie te houden. Aanvallen uit het rijk van de duisternis kunnen juist in de vakantietijd uit nieuwe en onverwachte richtingen komen.

Tot de jonge mensen zeg ik: ik kom nog even terug op onze verantwoordelijkheid zinvol met de gegeven tijd in het leven om te gaan. De Bijbel wijst inderdaad op die verantwoordelijkheid. In het boek Prediker, hoofdstuk 11, vers 9 lezen we dat de wijze raadgever van de oudheid ook jongelui op hun verantwoordelijkheid wees, hij adviseerde: "Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren: Ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen, maar...... weet, dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen." Dat laatste klinkt er streng en zelfs angstaanjagend. Maar er staat eigenlijk gewoon dat we  rekenschap van alles zullen moeten geven. Precies zoals je vader of moeder mogen vragen aan het eind van een vakantiedag: "Wat heb je vandaag gedaan?" Ze hebben ook het recht als verantwoordelijke ouder, er goed of afkeurend over te oordelen en aanmerkingen op je gedrag te maken.

Gezondheidsdeskundigen zeggen: Maak de vakantie tot een tijd waarin je andere dingen doet dan die welke je gewoonlijk doet. Verricht je bijvoorbeeld veel mentaal werk, ga dan in vakantie eens meer lichamelijk bezig zijn. Moet je je werk vooral zittend doen - achter je bureau, ga dan in vakantie voor meer beweging zorgen. De afwisseling van psychisch-geestelijk werk met lichamelijke arbeid is volgens deze experts een voorwaarde voor het behoud van een goede, algehele gezondheid.

In de vakantietijd ontmoet je dikwijls mensen die je niet kent. Misschien wil de Heilige Geest jou gebruiken om hen tot zegen te zijn. Stel je hiervoor open - dat verhoogt de vakantievreugde enorm.
.
Geniet dus van vakantie en laat juist in die periode de relatie met de Heer geoptimaliseerd worden. Als je je hierop richt zul je ongetwijfeld een fantastische vakantie beleven en word je met nieuwe, frisse krachten voor het komende seizoen toegerust.

Een heel goede vakantie gewenst.

juli 2001
Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~
Contact? E-mail..... T. J. de Ruiter

Site 'Inspiratie & Inzicht,' since 1997 /  artikel uit 2001,  herzien 12 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands