Kerst, vier het en verkondig de boodschap!

Actualiteit: december / blijvend
 

Als we de laatste maand van het jaar zijn ingegaan is dit de harde en wrede realiteit van onze wereld: honderdduizenden hongerige, opgejaagde hulpeloze Afrikaanse mensen; toenemend geweld, immoraliteit en egoïstisch materialisme in onze westerse landen; toenemende armoede in ons vaderlandje waar het zo goed gaat; toenemende haat tussen de verschillende rassen, klassen en religies op alle werelddelen; een nog altijd afbrokkelend christendom in ons werelddeel.

Maar wij zullen een knus, romantisch, gezellig Kerstfeest vieren. Wij zorgen voor de kerstboom, veel kaarslicht en veel en lekker eten en drinken. We hebben ook onze kerstdiensten en vieringen. De kerken zullen wel vol zijn. Dominees en priesters verheugen zich al op die ene keer per jaar dat de kerk goed bezocht wordt. De handel voor de kerst is bezig zich op te warmen want het moet een topjaar voor de verkoop van kerstproducten worden. Onze brievenbussen raken verstopt door alle reclamekranten.

Nog een andere realiteit: we vieren de geboortedag van Christus op 25 december maar Hij was zeer waarschijnlijk niet geboren op die datum en ook is bij het veel later vaststellen van zijn geboortejaar een fout gemaakt. Jezus was vier tot zes jaar voor de A.D. jaartelling geboren. Men had de regeringsperiode van die koning Herodes, waarin Jezus werd geboren, niet goed berekend. Waarom vieren we dan zijn geboorte op 25 december? Omdat onze voorouders van eeuwen geleden ondanks hun bekering tot het Christendom zich nog een beetje aan hun jaarlijkse heidense feesten wilden houden.

Pleit ik voor het afschaffen van het Kerstfeest? Neen, dat doe ik niet. De datum van ons Kerstfeest is van ondergeschikte waarde aan de heerlijke boodschap ervan. Kinderen en ouderen wees maar blij en zing naar hartelust de mooie kerstliederen, zowel de traditionele als de nieuwere. Zing en verheug je in de Heer Jezus Christus, juist ook op 25 december. Wees blij en vreugdevol dat Hij geboren werd, dat Hij heeft geleefd, aan een kruis stierf en dat Hij opstond uit het graf. Ja. juist op Kerst prediken we het Volle Evangelie. Aanbid Hem, ontvang zijn liefde in je hart. Geef Hem jouw liefde en wijd je leven bij vernieuwing deze Kerst Hem toe.

Jazeker, ik wil het Kerstfeest vieren in deze wereld zo vol van ellende en hopeloze toestanden. Ik wil het echter wel vieren met een grotere bewustwording van de opdracht die ik als christen heb in deze gekwelde, stervende wereld. De opdracht is de liefde van Jezus Christus uit te dragen als Het Antwoord voor de mens in zijn nood van zonde en onvolkomenheid.

Tegenover de realiteit van deze vervloekte wereld waarin mensen die naar Gods beeld geschapen zijn als dieren worden opgejaagd, gekweld en gedood, plaats ik niet een romantisch Kerstfeest maar de realiteit van Gods heilshistorisch plan dat in Jezus Christus pas echt actief en effectief is geworden. Eeuwenlange voorbereiding was aan zijn komst voorafgegaan maar toen Hij kwam werd Hij nauwelijks als Verlosser herkend. Hij had echter een boodschap die tot op vandaag voor de verloren mens actueel is: God is liefde. Hij vergeeft zonden en wil verzoend zijn met iedereen. Hij heeft hiervoor alles over gehad en dat heeft Hij nog. Lieve mensen, dit is de kerstboodschap.

We hebben een boodschap voor mensen van nu. Laat ons deze Kerst eens goed om ons heen kijken waar we mensen in de Naam van Jezus kunnen helpen. Laat ons opletten waar we zijn licht kunnen laten schijnen in een duister hart; waar we een helpende hand kunnen bieden aan iemand die vastgelopen is. Als we zo aan de slag gaan wordt het sjaloom van Christus, zijn vrede, zijn heil, werkelijkheid. Zo wordt deze Kerst dienstbaar aan Gods wil gemaakt. Heerlijk is het om te mogen weten en te verkondigen dat God in mensen een welbehagen heeft. Hij wil ze redden, verlossen, genezen en een hoopvolle toekomst geven. Om dit te realiseren heeft hij jou en mij nodig. Hier is een vraag die ik bij je achterlaat: "Ben ik bereid een beetje 'romantisch bezig zijn' op te offeren om mijn medemens in nood te wijzen op de echte realiteit en hemelse zegen van Kerst, het Christusfeest?" Kerst, vier het en verkondig de Boodschap!

T. J. de Ruiter, december 2006 herzien debember 2011
(predikant en bijbelleraar in de Pinksterbeweging)

Contact? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Inzicht', sinds 1997  / update arikel 14 december 2011 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands