Bilingual Sunday Pastoral Messages
Tweetalige zondagse Pastorale Boodschappen
1997 - 2013: In its sixteenth Year / In haar zestiende jaar

<>English language: On every first Sunday of the month a 'Pastoral Message', in a English and a Dutch version, is published on this site.
Dutch language: Op elke eerste zondag van de maand wordt een 'Pastorale Boodschap' in een Engelse en Nederlandse versie op deze site gepubliceerd.

T. J. de Ruiter, Pentecostal Pastor and Teacher in The Netherlands)
____________________________________________________________________________________________________

For donations: Stichting (Foundation) Support Christian Ministries, acc.nr. 44.71.11.973  BIC: ABNANL2A, IBAN: NL70ABNA0447111973 Bankaddress: Leusden, The Netherlands. Donations are tax-deductable for citizens of The Netherlands.

Messages, Testimonies, Studies / Boodschappen, Getuigenissen en Studies

Information / Informatie: e-mail T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~

Site Inspiration & Insight, (Inspiratie & Inzicht), since 1997 / PMindex update 1 April 2013 / Pastor T. J. de Ruiter, The Netherlands