Klonen, niet doen!

Een actuele publicatie in de rubriek 'ethisch commentaar en appel'


T. J. de Ruiter, predikant en leraar in de Pinksterbeweging

We volgden het ethisch en levensbeschouwelijk onderwerp 'Klonen' in discussie en debat. Dit was niet overbodig,  gelet op voortvarende wetenschappers die hier - behalve voor hun interessant experimenteren - ook een nieuwe lucratieve bezigheid hebben ontdekt. Zullen we vol enthousiasme deze weg verder inslaan omdat hier nieuwe mogelijkheden liggen om bijzonder leven te creëren of is het beter ons eerst diepgaand te bezinnen voordat we er mee verder gaan?

Laat mij er duidelijk over zijn: Klonen druist in tegen het meest essentiële proces van de voortplanting. Een nieuwe mens ontstaat door de versmelting van de celkernen van twee afzonderlijke individuen. Het klonen daarentegen maakt van één mens een nieuwe die, naar verwacht wordt, volkomen gelijk zal zijn aan de eerste. Klonen is derhalve - naar mijn mening - niets anders dan knutselen met de diepere krachten en processen van de natuurlijke voortplanting. Veel wetenschappers waarschuwen voor deze wijze van het 'maken van mensen,' omdat de ervaring met het klonen van dieren al heeft aangetoond dat er ernstige genetische afwijkingen en abnormaliteiten ontstonden. Mogen wij zo onverantwoord omgaan met mensen? Welke afwijkingen zullen de gekloonde mensen straks vertonen? Met welk onbekend leed, welke fysieke of psychische pijn en frustraties zadelen wij deze gekloonde mensen bij het opgroeien op? Hoe kunnen we ons straks rechtvaardigen als de gekloonde mens ons uiterst lastige vragen stelt en de ernstigste verwijten naar ons hoofd slingert? Daarom wijs ik het klonen resoluut af: Niet doen!

De gedachte dat men door zich te laten klonen onsterfelijk wordt is niet reëel. Een gekloond mens zou weliswaar veel van dezelfde eigenschappen van de oorspronkelijke persoon kunnen hebben, maar niettemin is hij een nieuw individu met een eigen geest, een eigen ego met zelfbewustzijn, intelligentie en het vermogen van een vrije wil om te beslissen.

Indien men ooit in staat zal zijn, bijv. via elektronische processen, de herseninhoud - niet de fysieke hersenen, maar de geheugeninhoud en de opgeslagen informatie van een leven etc - van de te klonen mens naar hem over te brengen zou dit de ernstigste inbreuk zijn op de originele individualiteit van de nieuwe mens, want hem wordt het proces van een eigen mentale en geestelijke ontwikkeling geheel of bijna geheel ontnomen. Daarom nogmaals: Klonen, niet doen!

20 januari 2003

Contact? E-mail...Pastor T. J. de Ruiter

Site 'Inspiratie & Inzicht,', sinds 1997 / pagina upd. 22 augutus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands