Mass Evangelism
Massa Evangelisatie
(with great Gospel Campaigns)
Mark 16:15: And Jesus said ubto them: "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Evangelisten Reinhard Bonnke en Daniel Kolenda

English: Jesus Christ gave the Great Commission to go into the world and preach the Gospel to all men
Dutch:  Jezus Christus gaf de Grote Opdracht het evangelie in de gehele wereld te verkondigen

English: Evangelist Reinhard Bonnke has the special gift and anointing of the Holy Spirit to reach in his Gospel Crusades many people, from several hundredthousands to a few million in one campaign.  We are thankful that the younger coworker and evangelist, Daviel Kolenda, has also a tremendous anointing of the Holy Spirit.

Dutch:  Evangelist Reinhard Bonnke heeft de speciale gave en zalving van de Heilige Geest om in zijn Evangelisatie Bijeenkomsten veel  mensen - van enkele honderdduizenden tot enkele miljoenen in  één campagne te bereiken. We zijn dankbaar dat de jongere nedewerker en evangelist, Daniel Kolenda, ook een geweldige zalving heeft van de Heilige Geest.

September 1998, edited 2 Juli 2011

For the latest reports and news go directly to the site of CFaN

Reinhard Bonnke, The Harvest is great, HELP US

Verslaggevingen in het Nederlands / Reports in the Dutch Language

Korte berichtgevingen over campagnes in 2006
Korte berichtgevingen over campagnes in 2004
Korte berichtgevingen over campagnes in 2003
Korte berichtgevingen over campagnes in 2002
Rigor Mortis dode opgestaan in Nigeria!
Foto's van massabijeenkomsten / Pictures of massmeetings
Menigte in / Crowd in Port Harcourt, Nigeria, January 2004 (3-10)
Menigte in / Crowd in Ilesa, Nigeria, March 2002 (5-09)
Menigte in / Crowd in Akure, Nigeria, Febr. 2002 (s3-7)
Menigte in / Crowd in the Fire Conference in Abeokuta, Nigeria Jan. 2002 (s3-7)
Menigte in / Crowd in Abeokuta, Nigeria Jan. 2002 (s3-7)
Menigte in / Crowd at meeting in Owerri, Nigeria (s2-7)
Menigte in / Crowd at meeting in Benin, Nigeria (s3-f)
Menigte in / Crowd in Ibadan, Nigeria, Nov. 2001; Pict. 1 (s4)
Menigte in / Crowd in Ibadan, Nigeria, Nov. 2001; Pict. 2 (s4)

International friends: To support the work of evangelist Reinhard Bonnke and his co-evangelist Dainiel Kolenda go to the.

Site of CFaN (Christ for All Nations)

Dutch: Voor belangstellenden in Nederland: U kunt uw gave voor het werk van CFaN storten op haar rekening NL95RABO1529 45.326 Bij de Rabobank LimburgHome site Stichting (Dutch Foundation) Support Christian Ministries
Home site 1 van T. J. de Ruiter  'Inspiratie & Inzicht'
Home site 1a  'Inspiration & Insight' (this site International section) 

Uw reactie / Your response, mail... Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~

Site 'Inspiration & Insight' (Inspiratiie & Inzicht) since 1997 / update 1 juni 2015 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands