Dode na meer dan 48 uur opgewekt!
Geen 'bijna dood ervaring;' lijkstijfheid (Rigor Mortis) was reeds ingetreden

Verslag van een opzienbarende gebeurtenis

Inleiding

Tijdens de inwijdingsdienst van een nieuw kerkgebouw in Onitscha, Nigeria, op zondag, 2 december 2001, waar evangelist Reinhard Bonnke was uitgenodigd om te spreken vond er een buitengewoon wonder plaats. Jean Neil, uit Rugby in Engeland deelde ons het nieuws reeds mee in de zondagavonddienst van 9 december in de Elim Pinkstergemeente te Hilversum. Kort daarna ontving ik op verzoek het volledige verhaal van Reinhard Bonnke. In het januari nr. 2002 .van zijn blad 'CFaN Telegram Revival Report'  stond het verhaal uitvoerig vermeld met foto's van de opgestane man. Op de foto hierboven ziet u de uit de dood teruggekomen Daniël Ekechukwu met de door de arts uitgeschreven overlijdensverklaring over zichzelf in zijn hand. Er bestaat geen enkele twijfel over zijn overlijden. Toen zijn lichaam 2 dagen later uit de kist de kerk werd binnen gedragen was het volgens de aanwezigen 'zo stijf als een gedroogde vis.' Deze toestand van een lijk wordt in het Latijn 'Rigor Mortis' genoemd, oftewel 'lijkstijfheid.' Tot meerdere eer van de Heer in ons land heb dit waar gebeurd verhaal in een iets verkorte vorm in het Nederlands vertaald. Daniël reist inmiddels met evangelist Bonnke mee en vertelt van zijn hoogst bijzondere en belangrijke belevenissen aan een steeds groter wordend publiek. Er zijn een video en DVD gemaakt, waarop Daniël, zijn vrouw, familie, de arts, de bewaker van het mortuarium, voorgangers en anderen te zien en te beluisteren zijn. Voor informatie en bestelling kunt u gebruik maken van de e-mailfaciliteit onderaan dit verslag.

Leusden, 25 januari 2002
T. J. de Ruiter

Verslag van het wonderlijk gebeuren

In de ochtend van vrijdag, 30 november 2001, reed Daniël Ekechukwu, voorganger van een christelijke gemeente, met z'n auto een steile helling af. Plotseling faalden de remmen met als gevolg dat de auto oncontroleerbaar steeds sneller naar beneden raasde en met een hevige dreun tot stilstand tegen een stenen pilaar kwam. Daniël had geen veiligheidsgordel aan en als gevolg daarvan werd zijn borst met kracht tegen het stuurwiel gedrukt en zijn hoofd ging door de voorruit heen. In de ambulance fluisterde hij nog, voordat hij in coma raakte, tot Nneka, zijn vrouw, die snel opgeroepen was dat zij het kerkelijk werk moest voortzetten. In de eerste hulp afdeling van het ziekenhuis van Owerri werd de dood geconstateerd.  De arts bevestigde dat Daniël overleden was, schreef een rapport en de overlijdensverklaring uit. Nneka was uiteraard volkomen overstuur, maar kreeg herhaaldelijk met kracht een bijbelvers in haar gedachten, Hebreeën11:35, "Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen." Er kan ook uit het Grieks worden vertaald, "Vrouwen ontvingen hun doden, weer tot leven gewekt." Het ziekenhuis had geen gekoeld mortuarium, daarom werd de gebruikelijke chemische injectie gegeven en werd het lichaam voorbereid op balseming de volgende ochtend.

Aanvankelijk wees niets erop dat er iets opzienbarends zou plaats vinden. Het eerste teken, dat aangaf dat er iets zeer ongewoons stond te gebeuren kwam midden in de nacht. De bewaker van het mortuarium hoorde plotseling zingen dat leek op gezang in een kerkdienst. Het geluid kwam uit de richting van de kamer waar het lijk lag. Hij stond open ging er heen maar het zingen stopte. Hij trof er niets merkwaardigs aan en besloot weer terug naar bed te gaan. Even later hoorde hij opnieuw zingen en een geluid dat leek op klappen in de handen. Hij was er zeker van dat het geluid opnieuw uit de kamer kwam waar het lijk lag opgebaard. Hij ging er binnen maar zag niets bijzonders, alleen het lijk lag er en het zingen stopte. Zeer ontdaan ging hij naar bed maar voor de derde keer hoorde hij opnieuw zingen. Het was echt, maar zo vreemd en onverklaarbaar, dat hij er bang van werd. Daarom stapte hij, midden in de nacht, in zijn auto en reed naar de vader van de overledene in het dorp. Die wist te vertellen: "Dit gebeurt ongetwijfeld omdat mijn zoon een man van God was." Het lijk lag de gehele zaterdag in het mortuarium en was inmiddels stijf geworden - 'rigor mortis' betekent dan ook lijkstijfheid. Er waren geen bijzondere verschijnselen meer. Intussen was de echtgenote overtuigd dat haar overleden man uit de dood zou opstaan want de tekst uit Hebreeën sprak zo krachtig tot haar en wilde zijn lichaam meenemen naar Onitscha waar Reinhard Bonnke in een dienst zou spreken. Maar de vader van Daniël, een Mormoons gelovige, wilde hierover zelf beslissen. Nneka, een Christin, overwoog echter dat een Mormoon hiervan niets begreep en gaf niet op. Uiteindelijk gaf de vader toe dat het lichaam in een kist naar de bijeenkomst mocht worden gebracht waar Reinhard Bonnke sprak. De volgende dag, zondag, 2 december, kwamen zij het lichaam halen. de bewaker van het mortuarium snapte er niets van maar deed toch het lichaam op verzoek in de kist en sloot het deksel.

Toen zij bij het kerkgebouw aankwamen zagen functionarissen de lijkkist en bevalen in eerste instantie dat men het terrein onmiddellijk met de kist zou verlaten. Nneka werd echter zeer opgewonden en hield vol dat er een wonder zou gebeuren. Toen een veiligheidsman de kist en het lijk had gecontroleerd en zich ervan had verzekerd dat er geen terroristische aanslag met een bom werd voorbereid gaven hij en de zoon van de hoofdpastor van de kerk na veel aandringen van Nneka uiteindelijk toestemming het lijk uit de kist te halen en op een tafel in een benedenzaal te leggen die voor de kinderoppas werd gebruikt. De kinderen waren intussen naar een andere zaal gebracht. Bonnke was in bovenzaal aan het prediken en wist van het gebeuren buiten en beneden in het gebouw niets af. Samen met enkele gelovigen, bewaakten twee voorgangers het lichaam, baden en zongen. Intussen hoorden steeds meer gelovigen over het lijk en kwamen kijken, zodat de kamer overvol werd.

Na enige tijd zagen de voorgangers opeens dat het lichaam eenmaal ademde en hoe even later een stoterige ademhaling op gang kwam. Zij ontdeden het lichaam van knellende kleren en begonnen het te masseren want het was zo stijf als een gedroogde vis of een ijzeren staaf. Geleidelijk aan kwam er meer leven en beweging in het lichaam. Opeens zat de dode rechtop en kwam terug tot leven. Toen het nieuws in de bovenzaal bekend werd gemaakt brak er een onbeheersbaar tumult los. Men bracht hem naar de bovenzaal en zette hem in een stoel op het podium. Zijn eerste woorden waren: "Where is my file," en "water, water." Eerst zat Daniël er suffig bij maar om kwart over vijf, zondagmiddag 2 december, opende hij voor het eerst zijn ogen, zat op en leunde tegen Pastor Lawrence aan. De mensen verdrongen zich om de opgestane man te zien. Honderden mensen zagen hoe hij langzaam tot volledig bewustzijn kwam. In de avond waren ook zijn gedachten helder geworden en genas snel van alle verwondingen, die hij bij het ernstige auto-ongeluk had opgelopen - er bleef zelfs geen litteken over. Volgens artsen had hij ook ernstige hersenbeschadigingen moeten hebben, maar er was geen enkel mentaal of motoriek probleem te noteren; de man was - wonderlijk genoeg - kerngezond!

De slotverklaring van het bericht luidt: Dit was geen ongeverifieerde opstanding in een privésfeer in een huis maar een publiekelijk gebeuren. Zijn vrouw Nneka had een groot en onverzettelijk geloof en hield vol. God heeft haar geloof beloond.

Het oorspronkelijk verslag is geschreven door Robert Murphee en George Canty.
(In het Nederlands vertaald door T. J. de Ruiter en met toestemming van CFaN in het Nederlands gepubliceerd)

Help ons!

Gods oogst moet in deze dagen worden ingehaald, want vandaag is het dag van heil. Wij van het team van CFaN zijn al druk bezig met de volgende inzameling. Bid a.u.b. met ons mee opdat de Heer ons voortdurend zal bekrachtigen en zal voorzien in alle noden die grote campagnes met zich meebrengen. Kan Hij ook op u rekenen?

Of mensen zelf uitgaan om anderen het evangelie te verkondigen of ons in staat stellen te gaan, elke vorm en daad van gehoorzaamheid heeft dezelfde waarde in de ogen van God. Deelnemen aan zending en evangelisatie is een uiting van dankbaarheid aan Jezus Christus en zijn offer aan het kruis.

R. Bonnke  (vertaald door T. J. de Ruiter)

Nederlandse gevers kunnen hun giften voor het werk van evangelist R. Bonnke ook storten op de rekening van onze Stichting Support Christian Ministries te Leusden, rek. 44.71.11.973. Vermeld bij uw overschrijving duidelijk 'voor Bonnke.' Wij zorgen dan over het overmaken naar CFaN.

Voor Informatie over bestelling van de video of DVD Raised from the dead: Stichting Support Christian Ministries

    Kijk voor meer informatie op:

Site 'Inspiratie & Inzicht' sinds 1997 /eerste publicatie in januari 2002 / voor het laatst herzien op 23 juni 2011 / Pastor T. J. deRuiter / The Netherlands