Israël, keer terug tot God!

Ter gelegenheid van de wereldwijde gebedsdag voor Israel, zondag 4 oktober 2009

 
                                                Israël, Gods uitverkoren volk.
                                                God was in je midden in de wolk.
                                                's Nachts was Hij in een kolom van vuur.
                                                Later ook rondom je als een muur.
                                                Je kon hem grenzeloos vertrouwen.
                                                Je keus voor hem zou je nooit berouwen.
                                                Maar hoe God ook zijn woord gestand deed,
                                                Je was ontrouw en deed hem heel veel leed.
                                                De Zoon van God werd je gezonden.
                                                Hij wilde je genezen van al je wonden.
                                                Maar leed en lijden werden je droevig lot,
                                                Omdat je je niet hield aan Gods gebod.
                                                Israël, je geschiedenis heeft 't geleerd,
                                                Had je je toen maar tot de Zoon van God bekeerd.
                                                Israël, de kerk van Christus roept je op:
                                                Keer spoedig terug tot de Heer, je God.
                                                En laat de tijd van je herstel nu spoedig komen,
                                                Dan zal de HEER, je God, weer heerlijk bij je wonen.

                                                             T. J. de Ruiter, 1 oktober 2009

~~~~~~~~~~~~~~~

Reageren? Contacteer... Pastor T. J. de Ruiter


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Inzicht', sinds 1997 / geplaatst 2 oktober 2009 / herzien 23 augustus 2011 / T. J. de Ruiter / The Netherlands