Index Preken

Click here for Sermons in the English Language

T. J. de Ruiter, Pentecostal Pastor & Bible Teacher in The Netherlands

Onderstaande preken, nrs. 1- 20 zijn gepubliceerd op de nieuwe CDrom 'Aan de slag met het Woord.'  Deze Cdrom werkt als een website en bevat ook veel bijbelstudies, lezingen en artikelen over actuele onderwerpen op theologisch- en ethisch gebied. Voor informatie en bestelling, e-mail ons:
Informatie CDrom1: Home & Indexpagina CDrom1
 
 • Preek 20; Automatische vulling; Zach. 4:2,3
 • Preek 19; Opstanding, mis het niet! 1 Cor. 15:20
 • Preek 18; Eerste liefde, heerlijk! Openb. 2:1-6
 • Preek 17; Onze hulp is in de Naam van de Heer. Psalm 124:8
 • Preek 16; Hij is een wonder en blijft een wonder! Jesaja 9:5a
 • Preek 15; De Berijder van het witte paard; Openbaring 19:11-16
 • Preek 14; De Mysterieuze Leider; Hebr. 11:30
 • Preek 13; Een handvol koren; Ps. 72:16
 • Preek 12; De mystiek van het 'blijven in Hem;' Joh. 15:1-5
 • Preek 11; Golf na golf; Ps. 42
 • Preek 10; door Gods Geest veranderd!
 • Preek 9; Rust en Verfrissing; Jesaja 63:14
 • Preek 8; Rivier van Leven; Ezechiël 47:9
 • Preek 7; Laat het uitspruiten! Jesaja 43:19
 • Preek 6; De Engel van de Heer; Jesaja 63:19
 • Preek 5; Aangeraakt door een gloeiende kool; Jesaja 6:7
 • Preek 4; De snuivende God; Jesaja 42:13-17
 • Preek 3; Constructief geweld; Jesaja. 59:19
 • Preek 2; Geef God geen rust! Jesaja 62:7
 • Preek 1; Vragen om een wolkbreuk; Jesaja 64:1
 • Voor informatie of vragen over preken en studies, e-mail...Pastor T. J. de Ruiter

  Voor de ondersteuning van de bediening van prediking en onderwijs van Teun en Tessa de Ruiter: log in on: http://www.supportchristianministries.nl van Stichting Christian Support Ministries (ANBI erkend)rekening 44.71.11.973 van deze Stichting

  ~~~~~~~~
  Site 'Inspiratie & Inzicht' since 1997 / pagina herzien 17 mei 2013 / T. J. de Ruiter / The Netherlands