Als de wind gaat waaien....

De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.
Johannes 3:8 (NBV).

Ik zat in de wachtkamer van de tandarts en liep langs de muren om te kijken naar wat er was gepubliceerd. Ik las over allerlei zuren in
frisdrankjes die slecht zijn voor het tandglazuur maar die de jeugd zo graag drinkt. Ik kwam echter ook de volgende spreuk tegen: "We kunnen
de wind niet van richting doen veranderen maar we kunnen wel de zeilen bijstellen." Onmiddellijk moest ik aan de tekst denken die ik boven dit
artikeltje heb geplaatst. De spreuk is echt Nederlands. Aangezien ik in Scheveningen vlak aan zee bij de vuurtoren ben geboren en daar ook
mijn eerste levensjaren heb doorgebracht sprak hij me aan - ik las hem wel vier maal - terwijl ik enkele minuten wachtte op de stem van tandarts
die mij voor gebitscontrole zou roepen.

De Geest van God geeft nieuw geestelijk leven en nieuwe kracht maar Hij laat zich door ons niet dirigeren en manipuleren. Zijn wonderlijk,
bovennatuurlijk werk kan niet door logisch opgestelde theologische stelsels worden opgewekt. Wel kunnen we zijn werk beschrijven zoals dat in
de Bijbel en de Kerkgeschiedenisboeken is gedaan, maar beheersen kunnen we Hem niet, noch in zijn innerlijk werk, noch in de manifestaties
die Hij opwekt. Ook de honderd jaar Pinksteren die we dit jaar vieren toont de waarheid van bovenstaande stelling aan.

Toch is het goed ons telkens af te vragen wat wij kunnen doen om de Geest  tot actie op te wekken. De Bijbel wijst ons wel de weg: geloof in en
overgave aan Jezus Christus, als Verlosser en Heer. Dan zullen we bidden om Zijn Geest en Hem te willen ontvangen zonder het stellen van
voorwaarden; dit wordt 'onvoorwaardelijke overgave' genoemd. Ik moet nu denken aan die jonge broeder in Den Haag die jarenlang om de
doop met de Geest vroeg maar er gebeurde niets. Toen sprak de Heer tot hem: "Stel mij geen voorwaarden, wees bereid vervuld te worden
zoals mijn Geest dat wil doen, waar, wanneer en hoe Hij het wil. "Ja, Heer," zei hij, "Ga uw gang, zoals U het wil." Op een dag zat hij weer eens
in zo'n volle Haagse tram. Plotseling voelde Hij een wind over zich waaien. Hij wist zich vervuld van de kracht van de Geest en klanken
welden op uit zijn binnenste; hij sprak in nieuwe talen zoals de Geest het hem gaf uit te spreken. Pinksteren in de Haagse tram! Verlangt u naar
meer van de Geesteskracht in uw leven en getuigenis? Waarom zou u dan ook niet bidden: "Ja, Heer, ga uw gang, zoals U het wil." Misschien
gaat het plotseling ook over u waaien en valt de Geest op u als op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem.

T. J. de Ruiter,-september 2007

~~~~~~~~
Bijzondere links op deze site Links naar div. Home & Indexpagina's

Contact?  E-mail.... Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Inzicht', sinds 1997 / 2 augustus 2007 / herzien 10 augustus 2011 / pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands