Jezus kwam niet terug op 21 mei 2011 en 21 oktober 2011


Matteüs 24:36 "Maar van die dag en dit uur weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, maar alleen de Vader."

Zaterdag, 21 mei 2011, is voorbij gegaan en Jezus Christus is niet teruggekomen om zijn gemeente op te nemen en het oordeel van God is niet begonnen. Dat dit allemaal vast en zeker op die datum zou plaatsvinden voorspelde – ik zeg met klem niet ‘profeteerde’- de 89 jarige Amerikaanse predikant Harold Camping van de ‘Family Radio Church,’ in Oakland, Californië. Overigens was dit niet de eerste keer dat hij een datum had vastgesteld want hij had al voorspeld dat dit zou gebeuren op 6 september, 1994. Achteraf bleek – zo beleed hij na de datum - dat hij een foutje in zijn berekeningen – allemaal gebaseerd op de Bijbel (!) – had gemaakt. En dit blijkt dus nu opnieuw het geval te zijn geweest. Ik ben benieuwd welke fout hij toegeeft nu gemaakt te hebben. De geschiedenis toont aan dat Camping niet de eerste is die data heeft berekend voor de terugkeer van Jezus.

De Amerikaanse boer en Bijbelonderzoeker William Miller stond aan de wieg van het Zevende Dag Adventisme, maar werd er zelf geen aanhanger van. Miller voorspelde data waarop de Heer zou terugkeren. De eerste datum die hij voorspelde was 21 maart 1843, de tweede 21 maart 1844 en de derde 22 oktober 1844. Na zijn derde foutieve voorspelling met dramatische gevolgen voor velen in de V.S. erkende hij dat de datum voor de wederkomst van Jezus en het begin van het oordeel van God over de wereld niet kunnen worden voorspeld. Zal Camping nu zoals William Miller in 1844 tot het inzicht komen dat data voor de wederkomst van Jezus en het begin van het oordeel van God over de wereld niet kunnen worden voorspeld? William Miller schreef: "Ik belijd mijn dwaling en erken mijn teleurstelling, nochtans geloof ik dat de dag des Heren nabij is, bij de deur, en ik vermaan u, broeders en zusters: Wees waakzaam en laat die dag u niet bij verrassing nemen." Miller’s vurige prediking over de berekende terugkeer van Jezus is de basis van de nadruk bij de Zevende Dag Adventisten op de wederkomst van Jezus. Zij hebben zelf geen voorspelling gemaakt maar hebben aan de voorspelling van Miller een andere betekenis gegeven. Jezus ging naar een andere plaats in de hemel om aan een nieuwe fase van zijn hemelse bediening te beginnen.

De Jehovah’s Getuigen hebben ook aan het voorspellen van de wederkomst gedaan. Jezus zou terugkeren in 1914. Toen Hij niet kwam, zeiden zij - zo werd later in een brochure toegelicht - dat Hij als een ‘onzichtbare geestespersoon’ was teruggekomen.

In Nederland hebben we de ‘profeet’ van Geene gehad die de wederkomst en het oordeel had voorspeld te gebeuren in het jaar 2000. Ook in ons land hadden mensen die in zijn voorspellingen geloofden hun huizen en bedrijven verkocht, huwelijken hadden schipbreuk erdoor geleden en er was hem veel geld van verkochte bedrijven en huizen geschonken. Het bedroefd mij dat zoiets opnieuw is gebeurd. Men ziet echter hoe een gedreven, overtuigende prediker en leraar gelovigen kan winnen voor zijn inzichten en dat veel mensen niets hadden geleerd van de droevige geschiedenis van dergelijke voorspellingen.

T. J. de Ruiter, 22 mei 2011

Naschrift 1


Op 23 mei 2011 heeft Camping zijn verontschuldiging aangeboden. Hij heeft een fout gemaakt - misschien moest het geestelijk en niet lichamelijk worden verstaan wat de opname betreft. Maar - zo zei hij nadrukkelijk - de  'Dag van het Oordeel' komt zeker zoals hij voorspelde op 21 oktober 2011.

Naschrift 2


Op maandag, 31 oktober 2011, bereikte ons het bericht dat Harold Camping heeft verklaard en beleden dat hij in al zijn voorspellingen fout is geweest (dus ook die over 21 oktober). Hij is nu door de organisatie van de 'Family Radio Church,'  uit zijn bedieningen gezet.

Naschrift 3

Op 5 maart 2012 werd gepubliceerd dat Harold Camping heeft beleden dat hij had gezondigd door de terugkeer van Jezus te voorspellen en dit nooit meer zal doen. Hij heeft er verdriet van dat veel mensen hem hadden geloofd en ook grote beslissingen namen die hen in problemen hadden gebracht. Merk de treffende overeenkomst op met Willam Miller in de 19e eeuw, die ook  op grond van verborgen gegevens in Bijbelse teksten alles meende te kunnen berekenen.

Als u meer wilt weten over de Zevende Dag Adventisten, de Jehovah’s Getuigen en andere bewegingen en hun bijzondere leerstellingen, kunt u  lezingen bestellen (zie hieronder voor het contactadres).  Ook voor het geven van een lezing over deze onderwerpen kunt u mij contacteren


Contact? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter
 
Site 1, 'Inspiratie & Inzicht' sinds 1997 / pagina 22 mei 2011,  aangevuld op 9 maart 2012 / Pastor T. J. de Ruiter