God laat zich vinden! 

Finding God (English version)


De apostel Paulus schreef dat God niet ver van ons is, (Handelingen 17:27). Over deze verklaring zijn interessante boeken geschreven. Als we ruimtelijk of kosmisch denken zeggen we wel dat God ‘ergens boven de sterren woont’ en dat is dan heel ver weg. Er zijn nu wetenschappers die er zeker van zijn dat er onstoffelijke en fijnstoffelijke energie- en ruimtelijk universums zijn. Ons heelal met wat erin bestaat en leeft wordt dan als één van deze stelsels gezien. Zo beschouwt kunnen de hemel en God inderdaad zeer dichtbij ons zijn. Let op wat Paulus zei in zijn toespraak - zie Handelingen 17:28: “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij.” Juist in het licht van alles wat wij nu met behulp van de wetenschap en de techniek denken te weten blijft de grote opdracht van God om Hem te vinden boeiend; zelfs nog boeiender dan vroeger. Daarom blijven we die basisvraag stellen: “God, ik wil U vinden en U leren kennen.” God te vinden is het ware leven te vinden en dat is de grootste ontdekking die we in het leven kunnen maken.

Het goede nieuws van de Bijbel en in het bijzonder van het evangelie is dat iedereen Hem vinden kan. God speelt geen verstoppertje - daarvoor is Hij te serieus. Hij laat zich vinden door een ieder die zoekt. Daarom schreef Jesaja ook in hoofdstuk 55:6: “Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.”

Ook Jezus begon als mens aan die speurtocht naar God want Hij was van zijn goddelijkheid ontledigd en was ons als mens in alles gelijk geworden, maar omdat hij een volkomen op God gerichte geest had en zonder zonde was vond Hij God ongetwijfeld reeds zeer jong als de grote geestelijke realiteit van zijn leven, (Filippenzen 2:6,7; Hebreeën 4:15). En ook Hij bewandelde als mens de geloofsweg in het vinden en onderhouden van de relatie met God. Hij kende op volmaakte wijze de weg tot het hart van de Vader in de hemel en leerde Hem beter kennen dan enig ander. Het wonderbaarlijke is dat Hij ook voor alle mensen de weg tot de Vader is geworden. Hoor Hem zeggen in Johannes 14:6: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.”  Wie dus in Jezus gelooft, Hem aanneemt als Heiland en Heer, heeft God gevonden.

Het kan zijn dat je God kwijt bent. De drukte van je bestaan, je concentratie op zoveel zaken die bij je leven behoren en - wees er maar eerlijk over als dat zo is - je geestelijke laksheid om dagelijks aandacht te geven aan het onderhouden van het contact met God hebben hun uitwerking niet gemist. Nu roept je ziel echter om de levende God. Je hebt die oerstem van de menselijke ziel proberen te negeren maar nu breekt hij met kracht door. Neem vandaag nog tijd voor serieuze zaken, de diepste en meest vitale ‘issues’ van je leven. Waarom zou je nu niet een moment de tijd nemen om te bidden, je hart voor Hem te openen en het met Hem in orde te maken? De belofte is dat als je met je gehele hart God zoekt je Hem zeker zult vinden, (Joël 2:12, 13). Ik roep je op om je op het belangrijkste van het leven te bezinnen: God te vinden en Hem te leren kennen. Als je God in Christus vindt krijg je deel aan de hoogste dimensie van bestaan want het eeuwige leven wordt in je hart geboren. 

T. J. de Ruiter, mei 2008, herzien juli 2011

Meer weten? E-mail: Pastor T. J. de Ruiter

    
Bijzondere links op deze site

Nog enkele bijzondere pagina's

~~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Inzicht', sinds 1997 / augustus 2008 / herzien 28 augustus 2011 / pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands