Christelijk licht
op het
duister occultisme
Een Christelijke, evangelische studie en visie op verschijningsvormen en gevaren van het terrein van verborgen krachten
 

Een cursus door T. J. de Ruiter, predikant en bijbelleraar in de Pinksterbeweging

Inleiding

In deze tijd van toenemende belangstelling voor tovenarij, hekserij en allerlei occulte leringen is het beslist geen overbodigheid aan Christenen meer voorlichting te geven over de gevaren van het brede, haast onoverzichtelijke en geheimzinnige gebied van wat het occultisme wordt genoemd. Het terrein van de werkzaamheid van occulte krachten is inderdaad zeer uitgebreid en dat is de reden, waarom het niet mogelijk is binnen het bestek van deze introductie op de vele vragen in te gaan. Indien u dus een antwoord wilt hebben op een specifieke vraag, nodig ik u uit mij erover te schrijven.

Inhoud van de cursus

Hoofdstuk 1,   Het veelzijdige terrein van het occulte
Hoofdstuk 2,   Geestelijke wezens uit de mythologie en het oud-Germaanse
                           volksgeloof
Hoofdstuk 3,   Het Spiritisme
Hoofdstuk 4,   Astrologie
Hoofdstuk 5,   Magisch denken en handelen
Hoofdstuk 6,   Introductie van het occultisme bij de jeugd
Hoofdstuk 7,   Oosterse meditatietechnieken
Hoofdstuk 8,   New Age
Hoofdstuk 9,   De verwachting van de Maitreya
Hoofdstuk 10, In contact met occult belaste mensen: Diagnose, Bescherming
                           en Bevrijding
 
De cursus kan per e-mail worden toegezonden

Contact en Informatie? E-mail....  Pastor T. J. de Ruiter

Pagina's en afdelingen op deze site

Site 'Inspiratie & Inzicht,' since 1997 / pagina sinds 2002, herzien 30 augusus 2011 / T. J. de Ruiter / The Netherlands