Nederlandse Internet Bijbelcursussen
Studies in de Bijbel en Bedieningen / Studies in the Bible and Ministries

Studies in Bible and Ministerial Arts / Studies in de Bijbel en Bedieningsvaardigheden
T. J. de Ruiter, Pentecostal Pastor & Bible Teacher in The Netherlands

Dutch: Al het studiemateriaal is ook per e-mail te verkrijgen. De prijzen zijn bij het verzenden per e-mail uiteraard veel lager dan bij het verzenden per post. Vraag om inlichtingen. Het e-mailadres vindt u lager op deze pagina.

English: All the study material can be obtained by e-mail. The prices of e-mail delivery are, of course, much lower then by sending with regular post. Ask for information - see the e-mailaddress lower on this page.
 

Volledige cursussen / complete  courses
(met introductie op de site / with introduction on the site)


Aanbevolen cursuspakket voor beginners

    1.    Discipelschap
    2.    Onderzoekt de Schriften
    3.    Ik geloof!
    4.    1e brief aan de Korintiërs
    5.    2e brief aan de Korintiërs
    6.    De brief aan de Efeziërs
    7.    De brief aan de Kolossenzen
    8.    De 1e brief aan de Tessalonicenzen
    9.    De 2e brief aan de Tessalonicenzen
    10.  Inleiding tot de Hermeneutiek (Uitlegkunde)
    11.  Inleiding tot de Apologetiek (Geloofsverdediging)
    12.  Commentaar op Genesis
    13.  Commentaar op Exodus
    14.  Commentaar op Jesaja
    15.   Theologie deel 1a, over het bestaan van God      

Overige cursussen / Other courses

           *  Demonologie. De geschiedenis van het geloof in boze geesten.
               Beginnend bij de oude culturen via het Oude Testament naar het Nieuwe Testament.
              Omvang  13 A4 bladzijden.
           *  Studies in religieuze bewegingen / studies in cults & sects (only in Dutch)
           *  Inleiding tot het boek Jeremia met indeling en beschrijving van de inhoud.
             Omvang gelijk aan 26 A4 formaat bladzijden.
           *  Studie in de tekst van de brief aan de Efeziërs.
             Omvang gelijk aan 17 A4 bladzijden.
           *  Studie in de tekst van de 2e brief aan de Tessalonicenzem
           *  Studies over Opwekkingen / about Revivals (only in Dutch)
           *  Korte cursus Leiderschap voor kleine groepen
           *  Handleiding voor Pastors (handig o.a. voor bijzondere diensten)
           *  Handleiding voor Gemeentebestuurders en werkers
           *  De Tien Geboden, Een beknopte beschouwing van de Grondwet voor het volk
              van God. Gelijk aan 12 A4 pagina's.

          * Studies in religieuze bewegingen / studies in cults & sects (only in Dutch)
           *  Studies over Opwekkingen / about Revivals (only in Dutch)
           *  Korte cursus Leiderschap voor kleine groepen
           *  Handleiding voor Pastors (handig o.a. voor bijzondere diensten)
           * Handleiding voor Gemeentebestuurders en werkers
           * Demonologie. De geschiedenis van het geloof in boze geesten.
             Beginnend bij de oude culturen via het Oude Testament naar het Nieuwe Testament.
              Omvang  13 A4 bladzijden.

Diverse studie artikelen / various study articles
(met introductie op de site / with introduction on the site)