Dit is het Geloof.... zeker weten!
(This is the faith.... Sure)

Startcursus in het Christelijk Geloof voor pasbekeerden en jonge gelovigen
door
T. J. de Ruiter, predikant en bijbelleraar in de Pinksterbeweging

 Study for young converts and young believers in the fundamentals of the Christian Faith, now in the Dutch language

Inhoud

1.   Geloven is zo gek nog niet!
2.   Ik geloof dat de Bijbel Gods Woord is
3.   Ik geloof in God
4.   Ik geloof in de Drie-enige GOD
5.   Ik geloof in God, de Almachtige Vader
6.   Ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God
7.   Ik geloof in de in de Heilige Geest
8.   Ik geloof in de vergeving van zonden
9.   Ik geloof en wil veranderd worden!
10. Ik geloof in de gemeenschap met God
11. Ik geloof in een doop van vuur en kracht van de Heilige Geest
12. Ik geloof dat Jezus Christus Overwinnaar is
13. Ik geloof dat ik door Christus overwinnaar zal zijn!
14. Ik geloof in de wederkomst van Jezus Christus
15. Ik geloof in de opstanding van de doden en het eeuwig leven
16. Ik geloof in Gods koninkrijk en het herstel van de schepping
17. Ik geloof in het volle heil, dat komende is
18. Ik geloof en dat is meer dan een gevoel
19. Ik geloof en wil groeien 'in de Heer'
20. Ik geloof en getuig van Hem!

Informatie? E-mail....  Nederlandse Internet Bijbelcursussen

Pagina's en afdelingen op deze site

Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / pagina herzien 26 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands