STOP met roken...!

Door Pastor T. J. de Ruiter


Rook je? Waarom doe je dat eigenlijk? Vind je de sigaret echt lekker? "Niet echt," zeggen veel rokers, "maar het hoort er nu eenmaal bij." Iedereen rookt, dus jij ook. Omdat het stoer staat of omdat het je het gevoel geeft voor vol te worden aangezien. Mogelijk rook je omdat het je een gevoel van ontspanning geeft - althans dat denk je. En misschien vind je de sigaret lekker, het geeft je een gevoel van genot. Toch, als je eerlijk bent, zou je het liever laten, want de voorlichting over de gevaren van het roken zijn verontrustend. Als dit op jou van toepassing is, moet je even doorlezen.

Ontstellende feiten over het roken

Rook je gemiddeld twintig sigaretten per dag, dan kost je dat per jaar meer dan € 1000,00. Reken eens uit hoeveel geld jij kunt besparen en beter gebruiken als je stopt met roken!

Per jaar sterven er ongeveer 15.520 mannen en 7.860 vrouwen aan de consequenties van de vier belangrijkste ziekten onder rokers: Longkanker, cara, coronaire hartziekten en beroerten. Tabaksrook bevat meer dan 4000 chemische stoffen; 40 ervan staan bekend als kankerverwekkend. Veel wijst er op dat  vrouwelijke rokers 2 tot 3 keer zoveel kans hebben op het krijgen van baarmoederhalskanker.

Als je langere tijd gerookt hebt word je nooit meer zo gezond als een niet-roker. Wie tussen het dertigste en veertigste levensjaar stopt, heeft slechts één jaar nodig om de kans op een hartziekte te halveren. De kans op longkanker halveert binnen vijf jaar na het stoppen. Hoe langer jij blijft roken, des te meer tijd heeft je lichaam nodig om te herstellen van de schadelijke gevolgen.

Het proces van de rookverslaving

De meeste rokers doorlopen het volgende proces

1. Een eerste sigaretje, meestal in de vroeger tienerleeftijd. Alles is nog onder controle.

2. Aan sociale druk toegeven: Meeroken met de anderen in de groep.

3. Opzettelijk af en toe roken om spanning en stress te ontwijken, hier is reeds sprake van een psychische gewenning of het ontstaan van een verslaving.

4. Dikwijls moeten roken om stress en spanning te verlichten - althans zo wordt gedacht. Maar nu gaat de tolerantie voor de nicotine gestadig omhoog.

5. Men komt onbewust in een gewoonte om te blijven roken; de pauzes tussen de ene en de andere sigaret worden korter.

6. Volledige afhankelijkheid - dit is de verslaving - van nicotine oftewel de sigaret. Het gevaar van onthoudingsverschijnselen ontstaat en die maken dan dat men nog meer gaat roken!

De weg naar overwinning over het roken

Werk aan je motivatie

Als je wilt stoppen met het roken, behoor je te werken aan een zo krachtig mogelijke motivatie ervoor. Ben je ervan overtuigd dat het slecht voor je is? Ben je je bewust van de financiële voordelen van het stoppen met roken? Voor een gelovige: Ben je ervan overtuigd dat God ook wil dat je met het roken stopt, omdat je het lichaam dat Hij je gegeven heeft ernstige en blijvende schade toebrengt? Als je nog niet in God, de Almachtige Schepper en zijn Zoon Jezus Christus, onze Verlosser gelooft, maar je wilt ernstig overwegen om een gelovige te worden, click dan hier: Kom tot Christus!

Prent jezelf dit in: De verslaving aan het roken oftewel de nicotine kan overwonnen worden als ik dit wil.

Er is natuurlijk volharding nodig, wilskracht en vastberadenheid, om definitief het roken te overwinnen. Hoewel het sommige rokers lukt in één keer met het roken te stoppen is het voor de meeste rokers een min of minder geleidelijke ontwenning.

Werk aan de uitvoering

Prachtig! Je gaat  proberen te stoppen met het roken. Ik geef je de volgende tips:

Zodra je het besluit hebt genomen: Noteer je de datum en het uur in je agenda of schrijf het op een kaart, die goed zichtbaar voor je is: Ik ben gestopt met roken.

Gooi onmiddellijk alle sigaretten weg. Herhaal elke ochtend bij het opstaan: Ik ben gestopt met roken - dus rook ik vandaag niet. Als je nu gelooft, hef je ogen naar boven en zeg met opgeheven handen: "God, U bent mijn Helper, ik geloof dat Jezus Christus mijn Bevrijder is."

Drink veel water, eet veel vers fruit. Vermijd koffie, thee en alcoholische dranken.
Neem meer tijd voor gezonde beweging en ontspanning: Wandelen, fietsen, zwemmen of een andere sport.

Misschien is het verstandig van hulpmiddelen gebruik te maken. Informeer bij drogist, apotheek of kijk in folders, bijv. in de Openbare Bibliotheek.

Het kan zijn dat je deskundige hulp nodig heeft. Er zijn speciale programma’s en middeltjes om van het roken af te komen; laat je hierover voorlichten.

Als je een sterke behoefte voelt om iets tussen je lippen te hebben - de sigaret was er altijd - koop dan eens stokjes zoethout en steek er telkens een in je mond als je de sigaret er mist. Het heeft veel mensen geholpen.

Als je je gespannen voelt en de neiging ontstaat een sigaret op te steken, doe dan wat anders om de spanning te verbreken. Doe je veel zittend en verstandelijk werk - ga dan een eindje wandelen in de frisse lucht en houd de pas erin. Vertel jezelf telkens dat de sigaret niet echt helpt om de spanning te overwinnen.

Als je in het gezelschap van rokers bent en men biedt je een sigaret aan, blijf dan consequent en neem hem niet. Als de gedachte in je opkomt: "Ach, één sigaretje dat is zo erg niet,"  houd jezelf dan voor ogen dat uit onderzoeken is gebleken dat zeer velen op deze wijze opnieuw in de oude rookgewoonte vervielen.

De zwakke momenten

Heb je je rookgewoonte bestudeerd? Heb je opgemerkt wanneer je verleid werd tot roken of je gedwongen voelde (meer) naar de sigaret te grijpen? Neem dan passende maatregelen in zulke situaties.

Zwakke momenten ontstaan meestal als je alleen bent, je verveeld, leeg, doelloos of gespannen voelt. Maar ook in sociale momenten, bijv. met vrienden, die roken en je asociaal zouden vinden of zwak als je niet met hen meerookt. Ook in momenten van teleurstelling, hopeloosheid, wanhoop of als je je gekwetst of niet erkend voelt, kan er een aandrang ontstaan naar de sigaret te grijpen. Dan is het zaak om bij jezelf te rade te gaan en na te denken over hoe je het best kunt reageren.

Advies: Probeer dergelijke problemen niet in je eentje op te lossen. Betrek iemand erbij met wie je over je gevoelens kunt praten en die steun kan geven. Ben je een gelovige doe dan een beroep op de Here God om hulp te geven. Niet zelden gebeurt er dan iets dat de kracht van verleiding verbreekt of is er een merkwaardig herstel van vitaliteit en zelfrespect.

Ik herhaal opnieuw: Geef niet toe aan de gedachte: "Ik zal slechts één sigaretje opsteken...." Want bij die ene blijft het niet - niet  roken

Als je - helaas - in een moment van zwakte opnieuw hebt gerookt, blijf dan niet bij de pakken neerzitten, maar start opnieuw. Denk niet: "Het zal me toch niet lukken te stoppen." Maar zeg: "Ik zal erin slagen de macht van de nicotine te verbreken. Ben je een gelovige dan mag je weten dat God jou de terugval vergeeft en je opnieuw wil bijstaan in de herstart. Zeg hardop: God blijft in mij geloven en zal mij niet verlaten. Ik geloof dat ik kan stoppen.”

_______________________________________________________________
Stoppen met roken is misschien moeilijk voor jou, maar niet onmogelijk!
_______________________________________________________________

Als je wilt schrijven over jouw succes of problemen met het stoppen van roken, mag je mij e-mailen.
Contact? E-mail....  Pastor T. J. de Ruiter

Leusden, oktober 2002

~~~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / update 26 augustus 2011 / pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands