De voorwaarden voor opwekking volgens Evan Roberts
(de kern van zijn prediking in de opwekking van Wales in 1904)


Tijdens ons korte bezoek in januari aan Zuid Wales gingen mijn gedachten terug naar 1904, toen er in dit land een grote opwekking plaatsvond die wereldwijd heerlijke zegen heeft verspreid. Helaas is dit land teruggevallen in de geestelijke en zedelijke toestand waarin voor die opwekking verkeerde. Toen werd een jongeman, Evan Roberts, door God voor deze opwekking gebruikt. Wie was hij en hoe werd hij op die krachtige bediening voorbereid?

Evan Roberts was de zoon van een eenvoudige mijnwerker en al op twaalfjarige leeftijd moest hij met zijn vader mee, de kolenmijn in. Maar nog in die tienerjaren werd hij diep getroffen door een uitspraak van een predikant: “Wat, als de Geest valt en jij er niet bij bent?.” Evan nam zich toen voor geen enkele gebeds- en gemeenschapsbijeenkomst van de kerk te missen en te gaan bidden om de Heilige Geest. In de herfst van 1903, toen hij 25 jaar was, voelde hij een onweerstaanbare drang zich op de prediking van het evangelie te gaan voorbereiden. De bewogenheid voor de verloren staat waarin veel mensen zich bevonden, werd een zware last op zijn hart die hem tot aanhoudend gebed drong. De overtuiging dat God hem wilde gebruiken werd sterker. In een crisiservaring wist hij dat hij tot overgave aan de Geest van God moest komen en zich moest buigen, zodat hij een gewillig werktuig voor Hem kon zijn. Zijn kreet tot God was: “Bend me, o Lord,” dat betekent: "Buig mij, o Heer." Na een intensieve zielenstrijd kwam hij uiteindelijk tot volledige overgave en ontving de doop in de Heilige Geest. Toen moest hij op het signaal van de Geest wachten om te gaan prediken. Maar als het aan Evan had gelegen, was hij onmiddellijk met de bediening begonnen. De wachttijd werd doorgebracht met aanhoudend, bewogen gebed en smeking en in die periode ontving hij visioenen. In één van deze visioenen zag hij de hel. Zijn last voor verloren zielen werd door dit visioen nog zwaarder op zijn hart gelegd. Hij zag de eenzame poort van de hel. Zijn beschrijving komt treffend overeen met die van de in 2001 uit de dood opgewekte Daniël Ekechukwu in Nigeria. In de hel zag hij een ontelbare menigte verlorenen en hij zag ook een grote stroom van mensen die op weg was naar de hel. Het visioen raakte hem diep en hij wist in de geest dat alleen een opwekking die bekering tot God brengt en persoonlijk geloof in de Heiland, de mensen van Wales en Engeland van de eeuwige ondergang redden kon. Dit visioen is hem bijgebleven. In bijeenkomsten verwees hij ernaar en door zijn bewogenheid kwam hij dikwijls niet aan prediking toe, maar lag op zijn knieën onder tranen erom te smeken dat de Geest van God tot bekeriing vaardig zou worden over de mensen. Meestal kwam er eerst in één persoon een diep besef van verlorenheid en schuld en daarna over velen. Er was vaak een hevige zielenstrijd die uiteindelijk overging in gejubel over de verkregen zekerheid van heil door het geloof in het verzoenend offer van Christus.

Evan benadrukte in zijn prediking vier voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het ontvangen van de zekerheid van verlossing en eeuwig leven.

1  We moeten ons hart onderzoeken of er onbeleden zonden in ons leven zijn. Vraag de Heilige Geest je
     hierbij behulpzaam te zijn, want met onbeleden zonden kun je de Geest niet ontvangen.

2   Als er iets twijfelachtigs in je leven is, zaken waarvan je niet zeker weet of zij al dan niet rein of oprecht zijn,
     moeten deze zonder aarzeling ook worden verwijderd.

3   Je moet bereid zijn je volledig over te geven aan de Geest en alles te doen wat Hij van je vraagt.

4   Je moet bereid zijn in het openbaar je geloof in Christus te belijden en je niet voor Hem schamen.

Gegrond op zijn eigen ervaring werd het gebed “Buig mij, o Heer,” in de prediking van Evan een centraal thema; het was de oproep tot de zondaars en de kerk. Evan wist dat als de kerk zich buigt om nederig, oprecht en volledig toegewijd de wil van de Heilige Geest te doen, de wereld zou worden gered.

Ik bad in Wales voor dat land en het onze: "O God, vind in deze tijd een man of vrouw die door u gebruikt wil worden om uw instrument voor opwekking te zijn."

Teun de Ruiter, Leusden, 20 januari 2010

Reageren? E-mail Pastor T. J. de Ruiter
~~~~~~~~~~~~~~

Voor uw ondersteuning van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter Stichting Support Christian Ministries, rekening nr. 44.71.11.973 (ANBI erkend)

Site 'Inspiration & Insight', since 1997 / published 29 januari 2010 / herzien 10-08-2011 / Pastor  T. J. de Ruiter / The Netherlands