Bouw op het Woord
      (Build on the Word)
 

 

Wij leven in de tijd van de snelle en wereldwijde communicatie. Woorden stromen in electronische energieën over de planeet en er omheen tot in de onmetelijke ruimte.

Eerlijkheid gebiedt ons toe te geven dat veel woorden, ook die van leiders, dikwijls weinig houvast in het leven bieden. Dit is niet slechts te wijten aan een gebrek van integriteit bij de spreker, maar ook aan de invloed van anderen, die zijn woorden van hun kracht en waarde beroven.

Temidden van die grote stroom van mensenwoorden, is er een woord dat vast is en blijft, dat altijd kracht zal hebben: het Woord van de Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde. Israël was het uitverkoren volk om met Hem en zijn woord kennis te maken. Mensen die echt op God in hun geest afgestemd waren, kenden de geheime en geweldige kracht van zijn woord. Zij lieten zich door het goddelijk woord inspireren en motiveren. Zij konden op dat goddelijk woord aan en bleven erop vertrouwen ook al leek het de schijn tegen zich te hebben, als aardse omstandigheden het woord van God leken te weerspreken.

Jezus Christus is volgens de Bijbel, het vleesgeworden Woord van God. Christenen geloven in Hem en vertrouwen op zijn woorden. Hij was immers de Zoon van God die kwam uit de hogere sfeer, de hemel, en die woorden sprak die geest en leven waren, (Johannes 6-63). Het wonderlijke en onbegrijpelijke is dat wie gelooft in God's woord een geweldig positieve kracht in zijn leven gaat ervaren die met het verstand niet is te doorgronden. Het woord wordt namelijk in de gelovige een dynamische, goddelijke geesteskracht.

Deze site 'Inspiratie & Inzicht,' is gewijd aan het woord van God. Wij willen het woord niet slechts leren kennen in haar vastgelegde vorm op papier, maar  ook willen we het leren waarheidsgetrouw te interpreteren zodat wij het verstaan in onze tijd. Wij willen dit woord verkondigen, niet als een soort formule, maar als een kracht die door de Geest van God uit ons hart stroomt. Dit woord zal leven brengen en stromen als een frisse rivier over de wereld,  (Johannes 7:38-39). Waar de Geest van God harten vindt die zich voor hem en Zijn Woord openen zal Hij bevrijding, vernieuwing en het eeuwig leven brengen.

Bouw op het Woord van God!

T. J. de Ruiter, predikant & bijbelleraar in de Pinksterbeweging

Contact? E-mail...  Pastor T. J. de Ruiter