Getuigenissen uit de opwekkingssamenkomsten
in de
'Brownsville Assemblies of God' te Pensacola
in de jaren 1995-1997

Testimonies out of the Brownsville Revival Meetings, during 1995-1997.
 

Inleiding

Op Vaderdag 1995 was er een plotselinge beweging van Gods Geest in de ochtenddienst van de Brownsville Assemblies of God Gemeente in Pensacolo, Florida. Honderden kerkgangers werden op krachtige wijze door de Geest en het Woord aangesproken en er waren hoogst ongewone manifestaties. Ook de voorganger, J. Kilpatrick, zelf werd krachtig aangeraakt en verfrist. Hij gaf ons in 1997 toestemming getuigenissen te vertalen en te publiceren. In de hoop dat het onze harten in Nederland zal inspireren tot verootmoediging en geloofsverwachting vertrouw ik deze informatie toe aan het internet.

T. J. de Ruiter

Getuigenis van Rhonda Eanes

Rhonda Eanes deelde een ontroerend en aangrijpend getuigenis met het publiek.

Rhonda was zwanger geworden, maar de vader liet haar achter met het nog ongeboren kind. Zij maakte de moeilijke beslissing om een abortus te doen plaatsvinden. Enige tijd na de abortus gaf Rhonda haar leven aan Christus, maar vanwege de abortus voelde zij een geest van verwerping. Zoals zij het beschreef, kon zij eenvoudig haar hoofd niet opgeheven houden omdat zij zich verworpen voelde. Zij zocht raad om deze gevoelens van verwerping te overwinnen, maar niets scheen te helpen. Tijdens een van onze diensten, bewoog Gods Geest zich over haar en verzekerde haar dat zij bevrijd zou worden. In een visioen nam God haar mee naar de hemelse straten. Terwijl zij daar aan het wandelen waren, zag Rhonda een mooi meisje en dit meisje wandelde naar haar toe. Het kind was prachtig met lang haar. Toen zij bij Rhonda was, zei ze 'Hallo, mammi.' Dit visioen was Gods wijze om Rhonda te laten zien dat ze vergeven was en bevrijd van haar verwerping. Sinds deze prachtige ervaring met de Heer, kan Rhonda haar hoofd omhoog houden want de gevoelens van verwerping zijn voorgoed weg.

Link naar de originele, Engelse versie: Testimony of Rhonda Eanes
Lees het getuigenis van Tessa de Ruiter: Een genezende, hemelse ervaring

Opwekking gaat door en breidt zich uit, (synopsis, sept./oct. 1997)

De berichten uit Amerika laten zien dat vanuit Pensacola de opwekking zich naar steeds meer kerken over geheel de V.S. verspreidt. Kerken van allerlei denominaties ervaren een stroom van nieuwe bekeerlingen. Meestal ontstaat zo'n opwekking na het bezoek van gemeenteleden aan de opwekking in Pensacola. De stroom van bekeerlingen blijft aanhouden en is thans de honderdduizend ruim gepasseerd.

De evangelist Paul Olson uit de V.S. vertelde tijdens de evangelisatie-campagne in Hilversum dat meer en meer gemeenten van zijn eigen denominatie, de 'Assemblies of God' in een staat van opwekking komen. Veel voorgangers vinden zelf reiniging en nieuwe geesteskracht 'bij het altaar' in de gemeente te Pensacola en komen dan opnieuw in 'vuur en vlam' voor Jezus te staan!

Evangelist Steve Hill zei op 10 sept. in zijn prediking dat zij van uitgevers van magazines en internet-aanbieders etc. 'mega money' (zeer veel geld) aangeboden krijgen om de opwekking massaal te publiceren; de wereld ziet er geld in. Maar pastor Kilpatrick en hijzelf zijn niet geinteresseerd in het profiteren van de opwekking. Steve Hill zei: De liefde voor geld en rijkdom zal je ziel verderven!

JEUGD BEKEERT ZICH!

De laatste berichten uit Brownsville spreken van bekering van jongelui uit de stad. Zij gooien hun sigaretten, drugs, loterij-papiertjes, condooms, tapes en CD's met goddeloze muziek en zelfs shirts van goddeloze bands etc. etc. etc. in de gereed staande prullebakken. Vele aanwezigen merkten op dat zij dit nog nooit eerder op zulk een omvangrijke wijze hadden zien plaatsvinden. Het hoofd van de politie was in een van de diensten aanwezig, waar dit plaatsvond en wilde het met eigen ogen van nabij zien gebeuren. Toen hij het zag zei hij: "Dit heeft heel Amerika nodig." Enkele weken later werd zijn eigen dochter bekeerd!

Overgenomen uit de Synopsis van 15 - 30 juni 1997

Bezoek van een profeet...

Zondag, 22 juni, introduceerde pastor Kilpatrick een gast, Michial Ratliff, een profeet. Broeder Ratliff was bijna de gehele week in Brownsville geweest en had de staf gediend. Zijn bediening was een grote zegen voor alle medewerkers, die zo hard werken in deze opwekking, die nu in haar derde jaar is. Broeder Ratliff deelde met ons een profetie, die hij in november 1989 had uitgesproken. De rijkste man in een bepaalde gemeenschap had geen aandacht aan een profetie gegeven totdat een grote hagelsteen zich door de dak van zijn huis boorde en op het bedkussen terrecht kwam, waar hij nog enkele momenten tevoren had gelegen! Toen dit die nacht gebeurde -hij was even ervoor naar de badkamer gegaan - zij zijn vrouw tot hem: "Liefje (honey), denk je nu niet dat de kleine profeet toch juist is geweest?"

Broeder Ratliff vertelde ook dat hij in juni 1993 in het 'White House' had geprofeteerd dat God in het land elke 'Jezebel- geest' en onwettige autoriteit wil gaan verbreken. Hij zei voorts dat 'Little Rock' opwekking zou meemaken en dat de Clinton-regering met deze opwekking geconfronteerd zal gaan worden.

Getuigenis over een voorganger.

Een voorganger uit Perris, California, was reeds acht maanden zeer ontmoedigd geworden en geestelijk opgedroogd. Enkele kennissen van hem vertelden hem over de opwekking in Brownsville. Op een dinsdagavond hoorde hij Michael Brown antwoorden geven aan critici van deze opwekking. De voorganger besloot naar Pensacola te gaan. Toen hij de zaal voor de eerste keer inliep werd hij onmiddellijk overtuigd van zonde in zijn leven. Nu heeft hij een nieuwe zalving ontvangen, een visie van God voor Amerika, voor zielen en een nieuwe vrijmoedigheid.

Over Amanda, een tiener..

Een tiener uit Pensacola, Amanda, kwam een jaar geleden naar de opwekking. Zij werd bevrijd van drugs, van een straatbende-leven en van satanisme. Haar moeder was in de dienst, toen zij getuigde en haar vader zou de volgende week komen.

Uit de Synopsis van 20 mei tot 1 juni 1997 (uitgegeven 11/06/97)

Meer dan 107.000 mensen hebben vanaf het begin van de opwekking (vaderdag 1995) tot 1 juni gehoor gegeven aan de oproepen tot bekering en levensvernieuwing.

In de dienst van donderdag, 29 mei, werd op de sjofar geblazen voor Amerika; voor allen, die zieke lichamen hebben en voor de overwinning van alle tegenstand tegen deze opwekking. Steve Hill deelde mee dat er een artikel over de opwekking in de 'New York Times' was verschenen en dat de redactie van deze invloedrijke krant nu overspoeld wordt met telefoontjes van van mensen, die naar de opwekking in Pensacola willen komen. Op zaterdag, 31 mei, werd meegedeeld dat getuigenissen van mensen, die door God in de opwekking zijn veranderd en andere verslagen over de opwekking, thans door meer en meer TV stations worden uitgezonden en in kranten worden opgenomen. Genoemd werden: De 'Today Show', de 'Washington Post' en de 'New York Times'.

In deze dienst van 29 mei werd geen prediking gegeven omdat honderden voor de preek reeds naar voren stroomden voor bekering en vernieuwing, er waren veel bendeleden onder de bekeerlingen. Steve Hill opende wel zijn bijbel bij Psalm 86, maar verder kwam hij niet. De mensen stonden reeds vooraan!

In de zondagochtenddienst van 1 juni werd een profetie gegeven door Lindell (de zangleider): "Grote aantallen van mijn verloren schapen zullen gered worden... en er zullen zoveel komen dat duizenden christenen nodig zijn om deze nieuwe bekeerlingen te trainen. God heeft Brownsville een grote geestelijke gift gegeven... en wij moeten deze taak naar behoren vervullen. Dit is een station, waar zielen gewonnen worden en alle posten moeten 24 uur per dag bemand blijven ... zeven dagen per week." PRIJST GOD VOOR DIT WOORD. Lindell leidde daarna in het lied: "The Spirit of the sovereign Lord is upon us..."

Selectie uit de Synopsis van 16 april tot 18 mei 1997

Het aantal mensen dat gehoor heeft gegeven aan de oproepen tot bekering, zowel christenen als niet-christenen, bedraagt per 11 mei 1997 meer dan 105.000.

Opwekkingslasten

In de dienst van 20 april liet pastor Kilpatrick verschillende mensen vertellen van de last, die er op hun hart lag. Het volgende is er een samenvatting van:

Voordat evangelist Steve Hill op zondag, 3 mei, de prediking gaf nam hij tijd om afvallige, slappe gelovigen toe te spreken. Hij legde de symptomen uit van een slap, lauw, afvallig leven: Geen trek in geestelijke oefeningen, wereldse daden en verlangens en geen droefheid kennen over zonde. Hij riep op tot waakzaamheid voor de valstrikken van de zomer. Hij noemde de zomer 'de speeltuin van de duivel!' Hij sprak duidelijk en specifiek over de stranden - de stad Pensacola in Florida heeft veel stranden, zowel naaktstranden als stranden voor homofielen, die hij 'bikini beerputten van vlees' noemde. We werden vermaand om een heilig en rein gedachtenleven te bewaren. Als iemand naar het strand wil gaan, zo zei Steve Hill, ga dan na een wat afgesloten stuk strand, waar je privacy kunt hebben.

Enkele getuigenissen

Iemand vertelt: "Een oudere man van onze gemeente te Anderson, South Carolina, kwam voor de eerste keer naar de opwekking en toen de uitnodiging werd gegeven om naar voren te komen moest hij de zaal uitgaan want hij voelde zich onwel worden. Toen hij in zijn auto zat kreeg hij ernstige pijnen in de hartstreek met uitstralingen in zijn linkerarm. Hij werd naar het 'Baptist Hospital' gebracht en terwijl in de Urgente Opname werd er een 'Ecc' uitgevoerd, dat aanwees dat hij een hartaanval had. Zij namen hem in een andere kamer om proeven te doen en de cardioloog werkte een slangetje naar binnen om naar zijn hart te kijken. De cardioloog kon echter geen enkele indicatie vinden dat er een hartaanval had plaatsgevonden. De ouder man zei dat hij riep: "Jezus heeft me genezen." De dokter verstarde van schrik. Een andere dokter onderzocht hem en kon ook niets verkeerds aan zijn hart vinden. De gemeente werd ingelicht omtrent dit merkwaardige voorval."

Een ander getuigt: "Ik ben tweemaal naar deze opwekking gekomen. Vrijdag zat ik buiten voor het grote videoscherm. Ik werd vrijgezet van verslaving. Sinds die tijd heb ik geleerd wat het is om in geestelijke vrijheid te blijven. Ik wil eerlijk zijn. Ik ben veel malen gestruikeld, maar het is niet dezelfde 'zonde-belijden-cirkel', waar ik lang in vastgezeten heb. Ik heb nu geestelijke vrijheid en ik zal deze vasthouden. Ik prijs God voor uw bediening en dank u (Steve Hill) voor uw eerlijke prediking, die mij liet zien dat ik een slaaf van de zonde was."

Berichten uit de Synopsis van 3 juni - 15 juni 1997

Met de dienst van 15 juni 1997 is het aantal mensen dat gereageerd heeft op de 'altar call', de uitnodiging om zich hetzij voor het eerst of bij vernieuwing toe te wijden aan Jezus Christus, gestegen tot meer dan 108.000.

In juni 1997 waren de diensten nog stampvol en bezoekers vanuit de gehele wereld kwamen naar de gemeente. Steve Hill predikt een radicale boodschap en noemt de zonden van deze tijd zonder enige aarzeling op. Hij waarschuwt voor de hel zonder enig excuus en wijst zonder ophouden met gezag en kracht op Jezus Christus als de Zoon van God en enige Redder.

T. J. de Ruiter, 1999

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Inzicht,''  sinds 1997 / update 27 augustus 2011  / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands