De brief aan de Kolossenzen
door
T. J. de Ruiter, Predikant & Bijbelleraar in de Pinksterbeweging

(A study in the Dutch language in the letter of Paul to the Colossians)


Deze studie is speciaal ontworpen voor het gebruik in huiskringen of gemeentecellen en is al in gemeenten gebruikt. De studie bestaat, inclusief de introductie, uit achttien lessen, waarin telkens enkele verzen worden behandeld. Bij elke inleiding treft u enkele suggesties voor gespreksonderwerpen en vragen aan. Voor informatie en bestelling kunt u de e-mailfaciliteit onderaan deze internetpagina gebruiken.

Introductie

Kolosse lag in Kleinazië - dat ongeveer het gebied van het huidige Turkije besloeg en was geen belangrijke stad. Het lag niet ver van de bekende en veel belangrijker stad Efeze. Paulus heeft deze brief waarschijnlijk aan het begin van de zestiger jaren van de eerste Christelijke eeuw geschreven terwijl hij in gevangenschap was; lees hoofdstuk  4:3,10,18.

Er waren dwaalleringen in de gemeente gekomen en Paulus schreef deze brief om de foutieve inzichten en het afwijkend gedrag in de gemeente te corrigeren. De leraren, die er waren geweest moeten aanspraak gemaakt hebben op superieure inzichten in hemelse en goddelijke zaken en legden nadruk op ascetische en ritualistische praktijken; lees 2:16-23. Paulus leerde de voorrang van Christus, Hij is boven en voor alles, in de schepping, het heelal; 1:15-17; in de gemeente; 1:18-20 en in het persoonlijke leven van de Christen; 2:9-12. In het tweede deel van de brief bestrijdt hij de ascetische en wettische levensstijl door het benadrukken van een hoge Christelijke moraal, waarin de liefde van Christus de centrale, samenbindende kracht en inspiratie is; hoofdstuk 3:5-4:1.

De brief werd door Tychicus in Kolosse bezorgd; lees 4:7,8. Hij had mogelijk ook de brief over Onesimus aan Filemon bij zich; let op de overeenkomsten tussen Kolossenzen 4:1,9-12 en Filemon 1,9,10,23-24.

Deze brief heeft zeker ook speciale betekenis voor ons, Christenen van de 21e eeuw, want ascetisme en ritualisme zijn voor velen nog altijd wegen om tot geestelijke en eeuwige realiteiten te komen.
 

Informatie? E-mail..  Pastor T. J. de Ruiter
 
site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / pagina herzien  28 augustues 2011 /  Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands