Global Internet School
Studies in the Bible & Ministries

Studies in Bible and Ministerial Arts / Studies in de Bijbel en Bedieningsvaardigheden
T. J. de Ruiter, Pentecostal Pastor & Bible Teacher in The Netherlands

Dutch: Al het studiemateriaal is ook per e-mail te verkrijgen. De prijzen zijn bij het verzenden per e-mail uiteraard veel lager dan bij het verzenden per post. Vraag om inlichtingen. Het e-mailadres vindt u lager op deze pagina.

English: All the study material can be obtained by e-mail. The prices of e-mail delivery are, of course, much lower then by sending with regular post. Ask for information - see the e-mailaddress lower on this page.

Complete  courses
with introduction on the site

    without introduction on the site

           *  De Tien Geboden, Een beknopte beschouwing van de Grondwet voor het volk
              van God. Gelijk aan 12 A4 pagina's.
           *  Inleiding tot het boek Jeremia met indeling en beschrijving van de inhoud.
              Omvang gelijk aan 26 A4 formaat bladzijden.
           *  Studie in de tekst van de brief aan de Efeziërs.
              Omvang gelijk aan 17 A4 bladzijden.
           *  Studie in de tekst van de 2e brief aan de Tessalonicenzen.

          * Studies in religieuze bewegingen / studies in cults & sects (only in Dutch)
           *  Studies over Opwekkingen / about Revivals (only in Dutch)
           *  Korte cursus Leiderschap voor kleine groepen
           * Handleiding voor Pastors (handig o.a. voor bijzondere diensten)
           * Handleiding voor Gemeentebestuurders en werkers
           * Theologie I, Het Godsbestaan (theorieën en argumenten)
           *  Demonologie. De geschiedenis van het geloof in boze geesten.
             Beginnend bij de oude culturen via het Oude Testament naar het Nieuwe Testament.
              Omvang  13 A4 bladzijden.

various study articles
With introduction on the site
 

  • Studies in Openbaring / Studies in Revelation (Dutch & English)
  • De Triniteitsleer versus het Unitarisme en de 'God is ‚‚n' leer (Nederlands)
  • Trinitarianism versus Unitarianism and the 'God is One' doctrine (English)
  • Gij zult niet doden ( i.v.m. de euthanasiewetgeving)

  • Information

    ~~~~~~~~
    Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / sinds 2002, pagina herzien 31  augustus 2011 / T. J. de Ruiter / The Netherlands