Hermeneutiek (Uitlegkunde)

een inleidende, praktische cursus voor uitleggers van de Bijbel
door T. J. de Ruiter, Predikant en Bijbelleraar in de Pinksterbeweging
 

Introductie

De Heilige Geest is de Grote, Onzichtbare Auteur van de Bijbel. Hij alleen weet de ware betekenis van alles dat erin opgeschreven is. Daarom is Hij de Enige die ons de Bijbel recht kan doen verstaan. Terwijl Bijbelgetrouwe Christenen dit geloven mag dit niet tot gevolg hebben dat uitleggers behalve te bidden om verlichting en openbaring niet alles zullen bestuderen wat maar enigszins helpt dit boek dat in lang vervlogen tijden is geschreven, te verstaan, te vertolken en verantwoord toe te passen in het hedendaagse leven. Deze cursus biedt de bijbeluitlegger praktische en beproefde kennis om hem te helpen een goede vertolker van dit Heilige Boek van God te zijn..

Studies in de Praktische Hermeneutiek


Vraag om inlichtingen: Nederlandse Internet Bijbelcursussen