Homiletiek (Predikkunde)
door
T. J. de Ruiter


Het gaat in de christelijke woordverkondiging en prediking om het communiceren van het Woord van God en dat kan alleen functioneel en effectief zijn door de kracht van de Heilige Geest. Elke prediker behoort zich naar die kracht uit te strekken en behoort er God toegewijd in gebed om te vragen. Het voorgaande neemt echter niet weg dat we ons niet zouden mogen mogen trainen en laten vormen om goede communicatoren van Gods Woord te worden. De studies in de Homiletiek voorzien in een aantal belangrijke aspecten van een dergelijke training. In de studies in de Homiletiek krijgen zowel retorische als structurele aspecten van de christelijke preek aandacht.

In de eerste plaats wordt er aan gemeentekader een cursus van zes lessen aangeboden die in groepsverband kunnen worden gegeven.
In de tweede plaats wordt er een uitgebreidere cursus aangeboden met - indien gewenst - via e-mail persoonlijke begeleiding.

Homiletiek voor gemeenteleiders
een cursus van 6 lessen, te geven in groepsverband

Deze cursus is speciaal ontworpen voor hen, die zonder enige opleiding daarvoor, zich toch voor prediking inzetbaar stellen. Deze cursus is uitstekend geschikt om voor kleine groepen.

De duur van de lessen is 50-60 minuten en het wordt aanbevolen de lessen om de week te  geven. Hierdoor krijgen deelnemers voldoende tijd zich de stof eigen te maken en uitwerkingen gereed te krijgen.

1.   Introductie
      A. Voorbereiding: Geestelijk en systematisch; aspecten van en
           problemen in de communicatie.
      B. Basismodel voor toespraak en prediking.
      C. Retorische Creativiteit

2.   Omgaan met de Bijbel: Tekst in het verband, uitleg, toepassing
      (Beknopte Hermeneutiek)

3.   Schema preekmodel 'Themaprediking' met workshop.

4.   Illustreren, argumentatie en oratorische stijl.

5.   Schema preekmodel en praktische instructies
      A. Schema preekmodel ''Tekstconclusie,' met workshop.
      B. Het onvoorbereid spreken.
      C. Wat te doen bij orde en rustverstoring tijdens het spreken.

6.   Schema preekmodel 'Schriftuitleg,' (expositie)
       Ter afsluiting: Lezing beknopt historische overzicht van de christelijke homilietiek

Cursus Homiletiek I met workshops
speciaal voor zelfstudie met begeleiding per e-mail

Les 1     Introductie, over roeping tot het predikambt
Les 2     Overwinning van remmingen
Les 3     Systematische voorbereiding
Les 4     Model voor een eenvoudige preek
Les 5     Schriftuitleg voor de gemeenteprediking
Les 6     Argumentatie
Les 7     Model voor de Themaprediking
Les 8     Illustraties
Les 9     Model voor Analytische Schriftpreek
Les 10   Model voor Schriftuitlegpreek
Les 11   Het onvoorbereid spreken en wat te doen bij ordeverstoring
Les 12   Oratorische stijl
Les 13   Model voor Tekstconclusiepreek
Les 14   Creativiteit in prediking
Les 15   Beknopte geschiedenis van de Homiletiek
Les 16   Bezinning op de inhoud en het doel van de prediking

Inlichtingen: Nederlandse Internet Bijbelcursussen

Ook op deze site

Interessante pagina's
site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / pagina herzien 23 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands