Kracht van magie verbroken!

een getuigenis van Sophie de Ruiter-Flokstra

Onze schoondochter Sophie, geboren in een gezin in Nederland, maar dat voor haar geboorte lang in Indonesie had gewoond - zij heeft een Nederlandse vader en Indonesische moeder - vertelde het volgende verhaal.

Toen zij twintig jaar was ging zij voor een vakantie naar Indonesie. Zij kreeg toen van een jongen een bamboestokje met enige tekens erin gekerfd. Zij zocht er verder niets achter want zij wist dat jongens, die van een meisje houden, wel meer zulke geschenkjes gaven. Na enige tijd ging zij zich echter niet meer 'zichzelf' voelen. Een soort van floers ging over haar denken en gevoelsleven hangen. Haar vader, die in die tijd voorganger in een Pinkstergemeente was, rook onraad. Na gebed en enig doorpraten wist hij dat er over zijn dochter een magische kracht was uitgeoefend. Hij ging op zoek en vond ergens dat bamboestokje. Hij wist onmiddellijk dat een jongen een 'magische kracht' op zijn dochter had uitgeoefend om haar op die wijze te krijgen. Hij zei: "Ik werd geleid naar de plaats waar dat stokje nog lag." Het stokje is onmiddellijk verbrand en de dochter werd met gebed bevrijd; de magische kracht werd verbroken in de Naam van Jezus." Onze schoondochter getuigt dat zij zich daarna weer 'normaal' begon te voelen. Zij vertelde ook dat het bekend is dat Indonesische jongens, die een meisje in hun macht willen krijgen, soms zo'n stokje kerven met bijv. astrologische tekens of iets anders en er een magisch woord bij uitspreken. Men gebruikt voor dergelijke magische kunsten ook wel andere voorwerpen, zoals bijv. een foto. Meisjes kunnen zo onder invloed van vervelende magische krachten komen en bijv. in depressiviteit terecht komen of vreemd ziek worden. Deze krachten hebben niet per se op iedereen (dezelfde) uitwerking - sommigen ervaren niets. Er moet een zekere 'gevoeligheid', kwetsbaarheid of zwakte aanwezig zijn.

WAARSCHUWING

Christenen moeten niet menen dat zij automatisch - omdat zij 'geloven' of 'naar de kerk gaan' - onkwetsbaar zijn voor dergelijke magische krachten, die dikwijls ook vervloekingen ingebouwd hebben gekregen. Er is wel degelijk een hechte wandel met Christus noodzakelijk (een bewust 'blijven in Hem') met een innig gebedsleven en gewillige gehoorzaamheid aan de wil van de Vader om zich niet slechts geestelijk beschermd, maar ook weerbaar te weten. Lees het commentaar, volg de link.

Voor engelse versie zie onderstaande link

September 1998


Contact? E-mail....  Teun & Tessa de Ruiter


Site 'Inspiratie & Inzicht,' since 1997 / update 26 August 2011 /  Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands