Want Ik, de HEER, ben uw Heelmeester

Exodus 15:26b


Genezing van spataderen, een getuigenis van Tessa de Ruiter

Vijfentwintig jaar lang heb ik in mijn rechterbeen last van spataderen gehad. Eerst werd het been blauw, later begonnen de spataderen zichtbaar te worden en kwamen er ontstekingen bij. Ik kreeg aangemeten kousen, maar die hielpen niet echt. Na een aantal jaar heb ik de spataderen laten wegspuiten, maar de ontstekingen bleven terug komen. Uiteindelijk moest ik een operatie ondergaan en die hielp, het been zag er weer goed uit en tien jaar ging het beter, daarna begon de ellende opnieuw. Spataderen, vermoeide benen, ontstekingen en pijn, soms zoveel pijn dat ik er niet van kon slapen.

Een chirurg heeft toen een echo van mijn been laten maken en de uitslag luidde: "Diepliggende spataderen, met ook nog een aantal die waren overgebleven van de vorige operatie. Kleppen functioneerden niet goed, waardoor het bloed niet voldoende doorstroomde." De chirurg zei: "Mevrouw, het is niet zo best met uw been. Ik kan niets voor u doen. Een operatie voer ik liever niet uit want alles ligt zo diep. Het zou een heel lange operatie moeten worden. Als de pijn erger wordt, kom dan maar terug." Ik bleef dus met de pijn zitten en die werd steeds erger.

In juni van dit jaar was evangelist Jan Zijlstra bij ons in de gemeente. Aan het eind van de avond vroeg hij een ieder die genezing nodig had, te gaan staan. Ik had een pijn in mijn been alsof iemand met spelden prikte en de pijn steeg hoger en hoger. Terwijl ik met m'n ogen dicht stond voelde ik opeens een hand op mijn hoofd en een stem bestrafte krachtig in de naam van Jezus de ziekte. Ik voelde echt een kracht door mij heen gaan. Die nacht had ik geen pijn meer en het is nooit meer terug gekomen. Ik droeg altijd steunkousen - zelfs in de zomer. Maar, prijs de Heer, ik heb de gehele zomer zonder steunkousen gelopen! Br. Zijlstra wist niet waarvoor ik gebed nodig had, maar Jezus wel. Hij gebruikte Br. Zijlstra ervoor. Ik dank Jezus voor dit wonder, Hij is bij machte te doen boven bidden en boven denken - geloof het! Jezus Christus is de Goddelijke Genezer; Hij geneest ook van spataderen!

Leusden, 24 november 1999, herzien 6 maart 2012Contact? E-mail... Tessa de Ruiter
Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / pagina sinds februari 2000 / herzien 6 maart 2012 / T. J. de Ruiter / The Netherlands