Studies in de Brief van Paulus aan de Galaten
A study in the letter of Paul to the Galatians in the Dutch language

door T. J. de Ruiter

De Galatenbrief biedt een studie die antwoorden geeft op hedendaagse vragen omtrent de wet en genade, geloof en werken van de wet. Worden we gered door genade alleen of door genade en werken van de wet? Zullen Christenen zich wel of niet houden aan de vele wetten van het Jodendom? Zonder de Galatenbrief zou het Christendom zich reeds in haar beginfase mogelijk snel tot een Joodse sekte ontwikkeld hebben. De cursus is geschikt om op bijbelstudieavonden gegeven te worden.

Studies in Galatenbrief


Andere links op deze site

Contact? E-mail... Nederlandse Internet Bijbelcursussen
 
Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / pagina herzien 24 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands