Introductie.....
 

Introduction in English
Tessa's introduction (English & Dutch)


             T. J. de Ruiter

Hallo, leuk dat je op deze site en introductiepagina surfde. Neem even tijd om mij een klein beetje te leren kennen.

Je hebt waarschijnlijk reeds begrepen dat dit een speciale site is en dat het de bedoeling ervan is dat iedereen een heel bijzonder persoon ontmoet. Het gaat me er niet om mezelf mondiaal bekend te maken, maar de grote Verlosser en Heer Jezus Christus. Wel eens van Hem gehoord....? De boodschap over en van Hem staat in de Bijbel, een boek waarvan het eerste deel heel oud is - het gaat eeuwen terug voordat onze westerse jaartelling begon. Het tweede deel van de Bijbel gaat over Jezus Christus en het vertelt hoe, waarom en waarvoor Hij kwam. Jezus Christus stierf aan een kruis; dit historisch feit wordt herdacht op Goede Vrijdag. Hij stond op uit de dood en dat vieren christenen op Paaszondag. Omdat zijn volk Hem verwierp is Hij naar de hemel gegaan. Zijn Geest is echter werkzaam op deze planeet en door Hem kan elk mens een echte ontmoeting met Hem hebben, die het leven ongelooflijk vernieuwt en verfrist.

Mijn eerste ervaring van Jezus Christus gaat terug tot mijn twintigste levensjaar. Ik diende toen in de Nederlandse Luchtmacht. Toen ik gelegerd was op de vliegbasis Soesterberg kreeg ik een bijzondere ervaring. De Heer Jezus Christus sprak zo duidelijk tot en in mijn hart, dat ik onmiddellijk mijn leven aan Hem wijdde. Na het afsluiten van mijn dienst bij de Luchtmacht vertrok ik naar Groot Britannië en ging studeren aan de Bible College of Wales in Swansea.

Na het beëindigen van de studie in Wales ben ik een tijdje gaan reizen en predikte het evangelie in gemeenten en op conferenties in Engeland en Wales. Ik trouwde met een meisje uit Brynmawr in Zuid Wales. En dit meisje, Tessa, is mijn vrouw tot op de dag vandaag.

Ik heb veel jaren jongemensen mogen onderwijzen en begeleiden, die ook een roeping van de Here God hadden gekregen het evangelie te gaan verkondigen. En reeds meer dan tien jaar leidt ik een gemeente in het midden van het land. Zoals je ziet ben ik ook actief geworden op het internet, verkondig zo het evangelie en geef onderwijs uit de Bijbel aan mensen over de gehele wereld. Dat is niet zo moeilijk voor me omdat Engels mijn tweede taal is geworden.

Ik hoop dat je nog even tijd wilt nemen om verder over mijn sites te surfen. Vind je iets dat je wilt bewaren, gewoon even downloaden en later rustig doornemen. Wil je contact met me opnemen, doe dit dan per e-mail en als je vragen hebt zal ik die zo spoedig mogelijk proberen te beantwoorden. Heb je hulp nodig, heb je een probleem? Schrijf me en ik doe mijn best je te helpen.

Misschien tot horens of tot ziens....

Schrijf nu en e-mail: T. J. de Ruiter

Introductie van Teun & Tessa de Ruiter
Persoonlijke Introductie van Tessa (Bediening / Ministry)
Zondag PastoraleBoodschap
Belangstelling voor een prediking, studie of lezing?
Ja! Neem een krachtige beslissing
Home van Stichting Support Christian Ministries
Home van deze site 'Inspiratie & Inzicht'

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Site 'Inspiratie & Inzicht' sinds 1997 / update 5januari 2011 / T. J. de Ruiter / The Netherlands