Maak de beste beslissing!
 

Iedereen maakt in de loop van z'n leven leven veel beslissingen. Sommige waren goed maar van andere heb je later misschien spijt gekregen. Deze pagina confronteert je met een beslissing waarvan ik durf te stellen dat het de belangrijkste beslissing van je leven is. De beslissing waar ik het over heb bepaalt niet slechts de kwaliteit van je huidige leven maar ook van je toekomstige, tijdloze leven. Die beslissing heeft te maken met je relatie ten opzichte van de belangrijkste godsdienstige leider die ooit heeft geleefd, de Joodse Messias Jezus Christus. Hij leefde 2000 jaar geleden, genas zieken, bevrijdde mensen die door boze, kwade geesten werden gekweld en stierf aan een kruis voor het wegdoen van de zondeschuld van alle mensen. Daarom wordt Hij Heiland van de wereld genoemd. Als je in Hem gaat geloven worden je zonden je vergeven. Bovendien word je bevrijd van boze, onrust veroorzakende en misleidende geesten en je inwendige mens wordt vernieuwd.

Wat is geloven eigenlijk? Geloven zoals de Bijbel het bedoelt is het hebben van een vast vertrouwen in God, een overtuiging, waardoor je weet dat God bestaat en dat Jezus Christus zijn Zoon is. Het echte, christelijk geloof begint bij een persoonlijke beslissing om met je gehele hart op Jezus Christus te gaan vertrouwen. Je gelooft dat wat Hij predikte en leerde de waarheid is, dat Hij stierf voor jouw zonde en dat de levensstijl die Hij voorleefde en leerde de beste is. Het gaat hierbij in beginsel niet om het lid worden van één of andere kerk maar om het persoonlijk geloof in Jezus Christus als Heer en Verlosser.

Het aansluiten bij een goede geloofsgemeenschap, een kerk, is echter ook heel belangrijk en een vanzelfsprekende volgende stap want in een goede kerk ontvang je als christen onderwijs en praktische, christelijke vorming van je leven. Je krijgt nieuwe vrienden en je kan met hen gaan samenwerken. Christenen lezen veel in de Bijbel want daarin leren zij over God, wie Hij is en wat Hij van ons verwacht. Christenen bidden ook graag omdat zij daarin gemeenschap met God beleven. Serieuze christenen bidden niet slechts om iets van God te ontvangen maar vooral omdat zij het fijn vinden contact met God te hebben.

Het ware Christelijk Geloof heeft dus in de kern te maken met een persoonlijk vertrouwen in en gehoorzaamheid aan Jezus Christus

Als je tot echt geloof in de Redder Jezus Christus komt kun je van Hem een geweldig geschenk ontvangen: de Heilige Geest. De Heilige Geest wil je bovennatuurlijke kracht en wijsheid geven en je binnenste met de goddelijke aanwezigheid vervullen zodat kwade en boze geesten er geen plaats meer zullen hebben - heerlijk toch? Je krijgt ook een intens verlangen om anderen in contact met Jezus Christus te brengen.

Omdat God geest is, is Hij overal tegenwoordig en dus altijd voor jou bereikbaar en beschikbaar. Omdat Hij goed is mag je altijd vragen om voorziening in al je noden. Als je ziek bent mag je ook om genezing vragen en verwachten dat Hij zal genezen. Predikanten en andere geestelijke werkers van veel kerken bidden in deze tijd voor zieken. Als je genezing of bevrijding van de Heer ontvangt geef je Hem natuurlijk alle eer. Als je op gebed van iemand anders voor genezing bad was hij of zij slechts een instrument in Gods hand want het was God die je genas of bevrijdde.

Wil je nu tot Christus komen en echt in Hem gaan geloven, zodat je leven wordt veranderd? Bid dan het onderstaand gebed met je gehele hart.

Gebed...

"Heer Jezus Christus, ik ben een zondaar en beleid mijn zonden. Ik dank U dat U voor mijn zondeschuld aan het kruis bent gestorven. Op grond van uw dood aan het kruis geloof ik dat de Almachtige God mij mijn zondeschuld heeft kwijt gescholden. Jezus Christus, uit dankbaarheid wijd ik U mijn leven toe. Ik ontvang graag uw Heilige Geest met de nieuwe levenskracht voor mijn geest, ziel en lichaam. Ik geloof met heel mijn hart dat ik nu een kind van God ben geworden. Ik dank U voor uw verlossende, bekrachtigende en genezende aanraking. Amen."

Als je dit gebed gebeden hebt en tot Christus bent gekomen, feliciteer ik je. Je bent aan een nieuw leven begonnen met een geweldige toekomst. Lees de Bijbel en als je de Bijbel nooit eerder hebt gelezen begin dan met het evangelie naar Johannes. Je zult je verbazen over zijn uniekheid en zijn liefde voor mensen.

~~~~~~~~~~~~~
P. S.

Schrijf mij als je dit gebed hebt gebeden. Vertel mij van je ervaring, want God wil een mens die echt gelooft, krachtig vervullen en aanraken met zijn Heilige Geest. Natuurlijk mag je mij ook schrijven als vragen hebt of als je raad nodig hebt om te weten hoe je nu als christen verder moet gaan of als je iets in de Bijbel leest dat je niet begrijpt.

Met een hartelijke groet,
T. J. de Ruiter (predikant en leraar in de Pinksterbeweging

Contact? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Site ' Inspiratie & Inzicht', sinds 1997 / pagina herzien 20 januari 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands