Pastoral Message
1997 - 2008, In Its sixteenth Year
Sunday, 3 March 2013
(See below  for the Dutch version and special links / Zie hieronder voor Nederlandse versie en speciale links)

Pastor T. J. de Ruiter, The Netherlands

Do not be anxious!

Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Let the day's own trouble be sufficient for the day.

Matthew 6:34 (RSV)

In this verse Jesus was speaking about an attitude, a frame of mind, that not many can claim as theirs. He told us that we need not to be full of cares and that we should be at peace, for our heavenly Father knows what we need and cares for us, (verse 32). With some teachings of Jesus we have perhaps more difficulty than the listeners then, as we are in these days so much focussed on physical and and earthly things and the many aspects of our life.

Do our present knowledge and possibilities make us happier people than those in Jesus' days - I doubt it very much. Instead of having less things to be anxious about, we have more. Can we still apply His words to our life today? Yes, we can. Even though our life and society are more complex, God is in full control of everything and His power reaches to all aspects of our modern life and if we trust Him we will experience that. Even while living in this modern, complicated and demanding time, if we learn to trust upon our heavenly Father a healthy rest and a heavenly peace will fill our heart every day.

My message today: You would do well to reckon with and trust on the Father, in whom Jesus believed with His whole heart. We learn from the Gospels that His faith really worked, the records demonstrate the trustworthiness of his teachings. Trust upon God gives not only a healthy frame of mind but also a certain positive tension that makes life more interesting and exciting. Give glory to our heavenly Father and trust Him for everything!

~~~~~~

Pastorale Boodschap
1997 - 2013: in haar zestiende jaar
Zondag, 3 maart 2013

Pastor T. J. de Ruiter

Wees niet bezorgd!

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Matteüs 6:34 (NBV)

Jezus sprak volgens dit vers over een levenshouding, een gemoedsgesteldheid die maar weinigen zich echt eigen kunnen maken. Hij zei dat wij ons niet bezorgd behoeven over wat er morgen mogelijk zou kunnen gebeuren want onze Vader in de hemel weet wij wat nodig hebben en Hij zorgt voor ons (vers 32). Met sommige leringen van Jezus weten wij misschien nog minder raad dan de luisteraars toen want we zijn in deze moderne tijd zo sterk gericht op fysieke en aardse dingen en de vele aspecten van ons leven.

Maken onze huidige kennis en mogelijkheden ons gelukkiger dan de mensen van toen - ik betwijfel het. In plaats van minder zorgen hebben we er veel meer. Kunnen wij ons nog houden aan de woorden van Jezus? Ik denk van wel. Ook al zijn ons leven en de maatschappij gecompliceerder, God heeft absolute controle over alles en zijn macht strekt zich uit over alle aspecten van ons moderne leven. Als we Hem vertrouwen zullen we dit ervaren. Als we leren leven in vertrouwen op onze hemelse Vader zal een weldadige rust, een hemelse vrede ons hart dagelijks vervullen - ook in deze moderne, gecompliceerde en veeleisende tijd, waarin wij leven.

Mijn boodschap vandaag: je zou er goed aan doen meer rekening te houden met de Vader in wie Jezus Christus met zijn gehele hart geloofde. Dat zijn geloof werkte weten we uit de evangeliën en dat geeft geloofwaardigheid aan zijn onderwijs. Het geloof  in en het vertrouwen op God geven niet slechts een gezonde gemoedsrust maar ook een bepaalde, positieve spanning die het leven interessanter en boeiender maakt. Geef glorie aan onze hemelse Vader en vertrouw Hem voor alles!


Contact:
Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~


Do you appreciate this ministry and you are blesssed by it? For income tax deduction possibilities donate on the acount of the Foundation (Dutch 'Stichting) Support Christian Ministries: www.supportchristianministries.nl

Site 'Inspiration & Insight' (Inspiratie & Inzicht), since 1997 / message published; update 3 March 2013 / Pastoral Message of T. J. de Ruiter / The Netherlands