Studies in de eerste brief aan de Korintiërs
door
T. J. de Ruiter

 A study in the first letter of Paul to the Corinthians, in the Dutch language

De eerste brief aan de Korintiërs is vol van praktisch onderwijs. De aanpak van Paulus van de problemen in de jonge gemeente te Korinhe zijn ook vandaag zeer goed bruikbaar. Van groot belang voor de charismatische belevingen is het onderwijs over de geestelijke gaven, het lichaam en de leden, en de corrigerende aanvullingen voor het gebruik van de gaven in de gemeente. Tenslotte treffen wij in deze brief het grote hoofdstuk met de leer over de opstanding aan.

De volledige studie beslaat ruim 100 A4 pagina's en is ook per e-mail verkrijgbaar.
Voor informatie: e-mail Nederlandse Internet Bijbelcursussen

Only in Dutch: Lees dagelijks het 'Woord voor de Dag'

Site 'Inspiratie & Inzicht', sinds 1997 / update 15 augustus 2011 / Nederlandse Internet Bijbelcursussen / T. J. de Ruiter, The Netherlands