Nederlandse Internet Bijbelcursussen
(Dutch Internet Bible Courses)
voor studies in de Bijbel & Bedieningen

Studies in Bible and Ministerial Arts / Studies in de Bijbel en Bedieningsvaardigheden

Studies & Cursussen / Studies &  Courses

Waarom deze Nederlandse Internet  Bijbelcursussen / Why these  Dutch Internet Bible Courses

De Nederlandse Internet Bijbelcursussen zijn een initiatief van pastors Teun & Tessa de Ruiter. Met veertig jaar ervaring in prediking en bijbelonderwijs willen zij nu ook op deze wijze hun kennis en inzichten aan een wereldwijd publiek aanbieden.

Waarom deze Nederlandse Internet Bijbelcurssussen? Omdat de oprichters de overtuiging zijn toegedaan dat deze studies voorzien in de behoefte aan:

1. Elementaire kennis van de Bijbeltekst, zo nauw mogelijk aansluitend bij haar oorspronkelijke betekenis.
2. Elementaire kennis, die voorziet in een verantwoorde vertolking- en actualisering van bijbelse
    waarheid, beginselsen en bedieningen.

Elke cursus kan of per e-mail of per post worden toegezonden. Aan levering per e-mail zijn minder kosten verbonden.  Elke cursus heeft een tekstboek, meestal in A4 formaat, keurig bonden. De prijs van een tekstboek varieert van cursus tot cursus, afhankelijk van de grootte ervan. Elke les heeft een workshop met werkstof, vragen en opdrachten. Het gemaakte werk wordt door de cursist per e-mail aan de docent ter beoordeling voorgelegd. De docent zendt zijn op- en aanmerkingen etc. terug naar de cursist. Elke cursus can worden voltooid met een examen en bij succesvolle beëindiging zal per e-mail een certificaat worden toegezonden. Uiteraard is voor de begeleiding en de voltooiing een cursusprijs verschuldigd. Men kan echter ook besluiten het tekstboek aan te schaffen en geen werk in te zenden, dan is men slechts de prijs van het cursusboek verschuldigd.

Het is mogelijk een op u persoonlijk aangepast studieadvies te geven.
Informatie? E-mail: Nederlandse Internet Bijbelcursussen (NIB)

Engels / English

The Dutch Internet Biblecourses are an initiative of pastors Teun & Tessa de Ruiter in The Netherlands. With forty years experience in preaching and biblical teaching they offer now their knowledge and insights to people everywhere on this globe.

What is the motivation for this offer of Biblecourses? The founders have the conviction that these can supply in the following twofold need, as felt by Gods people worldwide:

1. Elementary knowledge of the Bibletext, that keeps as close as possible to the original meaning.
2. Elementary knowledge for a responsible interpretation and actualisation of biblical truth, principles and
    ministries.

The  textbook can be sent per e-mail, but also by postal service. The price of a textbook varies from course to course and is dependant upon the size of it. Every lesson has a workshop with questions and assignments. The answers and assignments can be sent by e-mail to the teacher and will be returned with his comments and suggestions. An examination can be taken and by succesfull completion a certificate will be e-mailed. A fee is charged for the complete course with the teacher's  coaching. This fee depends on the number of lessons per course. It is of course possible just to order the textbook and study by yourself.

It is possible to to give a study-advice adapted to your personal needs.
Information, e-mail: Dutch Internet Biblecourses (NIB)

Interesting links op onz sites


~~~~~~~~~~~~~

Site 1, sinds 1997 / update 4 januari 2011 / Nederlandse Internet Bijbelcursussen / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands