Nederlandse Internet Bijbelschool
(Dutch Global Internet Courses)
Studies in Bible and Ministerial Arts / Studies in de Bijbel en Bedieningsvaardigheden
T. J. de Ruiter, Pentecostal Pastor & Bible Teacher in The Netherlands

Introducties / Introductions


Aanbevolen leerplan A (Recommended Studyplan A)

Cursusssen /Courses

- De  Pentateuch (de vijf boeken van Mozes)
- Het boek Jesaja (The book of Isaiah)
- De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (First Corinthians)
- De tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs (Second Corinthians)
- De brief van Paulus aan de Galaten (Galatians)
- Homiletiek I, Predikkunde voor beginners (Homiletics for beginners)
- Hermeneutiek, Basis instructies voor uitleg (Hermeneutics for beginners)
- Werkvormen voor Bijbelstudiegroepen (Methodical Biblestudy for Groups)
- Stromingen & Sekten (Sects & Cults)
- Dit  is het Christelijk Geloof... zeker weten! (21 korte lessen, speciaal voor
  jongemensen en pasbekeerden)

informatie / information

Andere / Other links

~~~~~~~~~~~~~
site 'Inspiratie & Inzicht,' since 1997 / page since 29 December 2001 / update 21 augustus 2011 / T. J. de Ruiter / The Netherlands